Ingezonden: Statushouders op A-locatie

BARNEVELD Als buurtbewoners van het veld Churchillstraat/Van Schothorststraat in Barneveld leven we al enige tijd in een kleine achtbaan. Het is haast niet te verkroppen met welk een haast en grof geschut de gemeente Barneveld alles in het werk stelt om het enige overgebleven stukje 'groene long' op te vullen. Eerst met het Schaffelaartheater, met de grote parkeerterreinen en later de Aldi. Nu dreigt ook het laatste stukje ingenomen te worden door de geplande vestiging van 22 woningen voor Statushouders.

Voor alle duidelijkheid: Ook wij zijn van mening dat Barneveld zich terecht het lot aantrekt van vluchtelingen en hier met een gedegen en goed overwogen oplossing over komt. Wij zijn echter óók van mening dat de plek waar deze 22 woningen nu gepland staan, absoluut niet geschikt is voor invulling van wat voor een woonwijk dan ook.

UIT DE KRANT Om met dit laatste te beginnen. In de Barneveldse Krant moeten wij vernemen dat de gemeente met ons in overleg is getreden en dat wij gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen over de inrichting van het veld. Als omwonenden hebben wij enige inspraak gehad, maar dit ging louter over de plaatsing van de units. Nu doet de gemeentevoorlichting het voorkomen alsof wij inspraak hebben gehad, maar ook dat wij het er mee eens zijn. Dat laatste is pertinent onjuist. Variant 2 was beter dan 1, maar het bleef kiezen uit twee kwaden.

ONBEGRIJPELIJK Dan de procedure die de gemeente volgt. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente binnen een dergelijk kort tijdsbestek kan besluiten om dit plan goed te keuren. Binnen één week heeft de gemeente de Aanvraag Omgevingsvergunning goedgekeurd. Dat wij per brief op kerstavond (!) hierover geïnformeerd werden, voelt als boze opzet. Na de kerstvakantie zijn er immers bijna twee weken van de bezwaartijd afgesnoept. Hangende deze bezwaartijd schroomt de gemeente vervolgens niet om op 6 januari alvast een bodemonderzoek te starten op het veld. Deze houding getuigt volgens ons niet van het beginsel van behoorlijk bestuur.

Laten we toegaan naar het kernbeginsel van deze brief: Waarom zijn wij als omwonenden nu tegen de plaatsing van woningen op het grasveld? Hiervoor hebben wij een aantal redenen.

VELD De eerste is het haast arrogant lijkende gemak waarmee de gemeente Barneveld besluit om dit veld op te geven. Het is een veld met een zeer brede maatschappelijke functie. Om een paar voorbeelden te geven: de scholen gebruiken het als sportveld, zomers wordt er gevliegerd en worden ballonnen opgelaten. Daarnaast is het voor een groot deel van Barneveld in gebruik als voetbal- en sportveld voor de jeugd. Dit zal allemaal verdwijnen als dit plan uitvoering krijgt. Het lijkt natuurlijk allemaal prachtig dat er nog een X-aantal vierkante meters overblijven voor deze activiteiten. Maar de drempel is voor kinderen té hoog om letterlijk in de voortuin van de nieuwe bewoners te gaan spelen en voor ballonvaarders, sportdagen, vliegeren en dergelijke zal de ruimte weer té klein zijn.

Natuurlijk moeten vluchtelingen opgevangen worden. Maar volgens ons op een meer democratische wijze, met een groot draagvlak en op een plek waar niet zo intensief gebruik van wordt gemaakt als dit veld aan de Churchillstraat/van Schothorststraat. Laten we het laatste stukje groen in het Centrum van Barneveld behouden voor ons allen !

Actiecomité tegen woningbouw op veld Churchillstraat/Van Schothorststraat

Label:

Vluchtelingen