JFC mag zich Olympiadeschool noemen

BARNEVELD - Het Barneveldse Johannes Fontanus College mag zich officieel 'Olympiadeschool' noemen. De nationale coördinator van de bèta-olympiades heeft aan de schoolleiding van het JFC het bijbehorende keurmerk uitgereikt. Olympiades zijn landelijke wedstrijden voor leerlingen die uitblinken in één van de schoolvakken. De organisatie van deze wedstrijden biedt leerlingen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te toetsen aan vraagstukken op een excellent niveau. Scholen komen in aanmerking voor het keurmerk als zij kunnen aantonen dat zij deelname aan Olympiades bevorderen en deelname breed wordt gedragen.