• Wouter van Dijk

Jonge Syriërs en Eritreeërs maandag naar school

BARNEVELD Met twee klassen en in totaal 24 leerlingen begint maandag de internationale schakelklas (ISK) in Barneveld. Deze week werden de leerlingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Eritrea, getest op hun niveau. Een officiële openingsbijeenkomst in de voormalige Valkhofschool volgt nog.

Fija Nijenhuis

,,De school is ingericht en maandag om negen uur beginnen we met de lessen'', vertelt René Minderhoud, bestuurder van het Johannes Fontanus College in Barneveld, dat inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ISK. Het is de bedoeling dat de kinderen, van wie er twee in Scherpenzeel wonen en de rest in Barneveld, de hele week onderwijs volgen, dagelijks van negen tot twee. ,,We bieden dertig lessen per week aan. Elke leerling krijgt twintig lessen Nederlands, drie in rekenen, drie in sport, twee in tekenen en handvaardigheid en twee lessen in drama.''

Bij dit laatste vak kunnen de kinderen uiting geven aan hun gevoelens door middel van bijvoorbeeld een toneelstuk. ,,We vinden het belangrijk dat hiervoor ook ruimte is op school en daarom bieden we dit vak aan. Het wordt gegeven door een gespecialiseerde docent.'' Alle leerkrachten zijn overigens bevoegd, zegt Minderhoud. ,,De meesten hebben ook ervaring met het lesgeven aan jonge vluchtelingen. Daar zijn we erg blij mee.''

ZESTIENJARIGEN Doelgroep van de schakelklas zijn leerlingen tussen twaalf en achttien jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om lessen in het gewone voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Omdat er twee klassen zijn, kunnen de kinderen ingedeeld worden op niveau. Over de verdeling van leeftijden zegt Minderhoud dat er ,,aardig wat zestienjarigen'' onder de leerlingen zijn.

De bemensing van de school, die in snel tempo moest worden opgezet, is inmiddels zo goed als rond. ,,We gaan ervan uit dat we de laatste docenten deze week kunnen aannemen. Er is een coördinator aangesteld die al ervaring heeft opgedaan met een ISK in Almere. Zij is vier dagen per week op school en geeft ook Nederlands. Daarnaast is er een full time conciërge. Zij zijn het 'dagelijkse' gezicht van de ISK.''

De gemeente Barneveld maakte begin juli het plan voor de ISK bekend. Verschillende Barneveldse scholen waren betrokken bij de voorbereiding. Het JFC en De Meerwaarde leveren docenten en andere medewerkers.

Tot afgelopen schooljaar gingen kinderen uit Barneveld naar een schakelklas in Amersfoort. Door de extra toestroom van leerlingen uit het buitenland heeft de gemeente besloten een ISK op te zetten. Barneveld vangt dit jaar en in 2017 zo'n 250 vluchtelingen op.

ROOIEN Per leerling krijgt de ISK een budget van de overheid. ,,Met tien leerlingen was de school hoe we die nu gevormd hebben niet te betalen'', zegt Minderhoud. ,,Maar nu we 24 leerlingen hebben, kunnen we het rooien.''

De datum van de officiële opening van de school wordt binnenkort bekendgemaakt. ,,Het zal waarschijnlijk in de laatste week van september zijn'', aldus Minderhoud. ,,We vinden het belangrijk de omgeving bij onze nieuwe school te betrekken. Daarom zullen we medewerkers, samenwerkende partners en omwonenden uitnodigen. Ook belangstellenden zijn welkom.''

Label:

Vluchtelingen