• Wouter van Dijk

Kerk helpt vluchteling

BARNEVELD Verschillende kerken in Barneveld steken de koppen bij elkaar om de nieuwkomers aan De Lijsterhof in Barneveld hulp te bieden. Zo organiseren ze wekelijks activiteiten voor de vluchtelingen en worden gemeenschappelijke ruimten in de huizen gemeubileerd. ,,Een bijzonder initiatief'', aldus Vluchtelingenwerk.

Wouter van Dijk

Dat meldt coördinator Tineke Pronk van Vluchtelingenwerk Barneveld, die bij het kerkenoverleg betrokken is. ,,Het initiatief is ontstaan vanuit gereformeerde kerk vrijgemaakt De Burcht, direct gevestigd naast de vluchtelingenlocatie in Barneveld, maar inmiddels hebben zich ook de Nederlands gereformeerde kerk en de hervormde kerk hierbij aangesloten. Predikant Atze Buursema van De Burcht: ,,De eerste contacten ontstonden eigenlijk toen vluchtelingen gingen deelnemen aan Het Plein, ons project voor een gezamenlijke maaltijd op de woensdagavond. Zodoende kwam het idee om meer activiteiten voor deze mensen te organiseren. We willen dat ook graag samen met andere kerken doen.''

Het gevolg is dat nu elke week op donderdagavond onder meer gesport wordt met de statushouders. Hiermee worden ook de eerste contacten gelegd tussen de vluchtelingen en Barnevelders. ,,Dat levert nu al mooie momenten op'', zegt Pronk.

Daarnaast hebben de kerken er voor gezorgd dat de gemeenschappelijke ruimten in de 22 semi-permanente huizen op het grasveld aan De Lijsterhof gemeubileerd zijn of worden. Pronk: ,,Elk huishouden mag voor een bedrag van 150 euro meubels uitzoeken die al ingezameld waren voor de Kerkpleinmarkt'', zegt Pronk. Buursema: ,,Voor ons is het logisch dat we deze mensen helpen. Dit is iets dat God op ons pad heeft gebracht.''

Vluchtelingenwerk en de gemeente Barneveld zijn betrokken bij het kerkenoverleg, om de activiteiten op elkaar te laten afstemmen. De bedoeling is dat tijdens komende overleggen na de zomervakantie ook de Barneveldse moskeeën worden uitgenodigd om mee te doen.

Inmiddels wonen er aan De Lijsterhof 35 vluchtelingen. Op een later moment volgen daarna nog twaalf alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die begeleid worden door Stichting Timon.