• Vincent Jannink

Kerken willen meedenken over vluchtelingen

BARNEVELD ,,We willen heel graag snel met de gemeente Barneveld, andere kerken en maatschappelijke organisaties om tafel om te praten over opvang en hulp voor vluchtelingen. Wegkijken is voor ons geen optie."

Door Wouter van Dijk

Dat zegt predikant Wilbert van Iperen van de protestantse gemeente Barneveld. ,,Ik weet dat er binnen onze gemeenschap veel mensen zijn die graag iets voor vluchtelingen willen betekenen. Door nu de krachten te bundelen met andere kerken en met maatschappelijke organisaties, kunnen we concrete stappen zetten." Van Iperen heeft daarom naar eigen zeggen als een 'noodkreet' inmiddels contact gezocht met burgemeester Asje van Dijk. ,,Het zou mooi zijn als we op korte termijn in brede maatschappelijke samenstelling bij elkaar kunnen komen om dit te bespreken. Natuurlijk willen wij ook weten wat ons te wachten staat en is de discussie nu vooral gericht op huisvesting. Maar als hier vluchtelingen naartoe komen, is hulp daarnaast ook op andere vlakken nodig."

EEN GOEDE BUUR De drijfveer daarvoor is volgens hem vanuit theologisch perspectief vanzelfsprekend. ,,In zowel het Oude en Nieuwe Testament komt de hulp aan vreemdelingen duidelijk naar voren. Zondag staat tijdens de startzondag in het Schaffelaartheater het thema 'een goede buur, wie is mijn naaste?' centraal, maar geldt dat ook voor vluchtelingen? Ik denk van wel. Zij hebben hulp nodig."

,,We moeten niet onze ogen sluiten", zegt ook predikant Pieter Molenaar van de hervormde gemeente Barneveld. ,,We zien zeker de noodzaak om vooral mét elkaar in actie te komen, als Barneveldse samenleving." Ook hij benadrukt daarin een brede dialoog. Dat het thema leeft onder kerkleden is hem meer dan duidelijk. Wat er vanuit de kerk zou moeten gebeuren, is nog niet helder. ,,Woensdag gaan we hierover met elkaar in gesprek", zegt scriba Eddy Meijerink. ,,Want wát we willen doen, moet wel goed en gecoördineerd gebeuren. Mogelijk kunnen we daarbij ook een beroep doen op medewerkers vanuit de landelijke PKN."

TRAGEDIE Dat acties vooral goed gecoördineerd uitgevoerd moeten worden, die mening deelt ook Peter Paauwe, voorganger bij christengemeente Doorbrekers in Barneveld. ,,Als het zover is dat Barneveld vluchtelingen gaat opvangen, is het meer dan logisch dat kerken, maar ook andere maatschappelijke organisaties, daar een taak in hebben. Wat er nu in de wereld gebeurt, is één van de grootste tragedies van de afgelopen decennia, dus dat we een verantwoordelijkheid nemen is logisch." Gesprekken daarover in bredere context ziet Paauwe dan ook graag tegemoet. ,,Want als we iets moeten voorkomen is dat we goedbedoelde spontane acties gaan opzetten die achteraf wellicht minder effectief blijken. Waar het nu om gaat, is dat we duidelijkheid krijgen. Waar staan we, wat kunnen we verwachten en welke hulp kan de samenleving bieden? Weten we dat, dan kunnen we van daaruit concrete acties op touw zetten. Dan kunnen we gaan mobiliseren."

CONTACT Ook Jan van Geresteijn, scriba van de hersteld-hervormde gemeente in Barneveld en omstreken, hoopt snel meer helderheid te hebben. ,,Wij gaan over dit thema dinsdag in gesprek, maar voor ons is het duidelijk dat we aan onze naasten moeten denken. Het is triest te weten dat deze mensen hiernaartoe komen en helemaal niets hebben, behalve misschien een tasje en een dekentje. Deze mensen moeten we niet in de steek laten." Wat de kerk precies zou kunnen betekenen, weet hij nog niet. ,,Een collecte is natuurlijk makkelijk te regelen, maar willen we meer doen, dan is het inderdaad een goed idee contact te zoeken met andere kerken en maatschappelijke organisaties."

INGEWIKKELD ,,Zeker een heel goed initiatief om dit breed te gaan bespreken", reageert pastor Karel Donders van de Sint Lucasparochie. ,,Willen we concreet vluchtelingen gaan helpen, dan moeten we dat inderdaad niet op eigen houtje willen doen. Vluchtelingenhulp is vaak veel ingewikkelder dan je zou denken. Deze mensen hebben veel meegemaakt, maar hebben ook bepaalde verwachtingen. Het gaat dus niet alleen om praktische hulp, maar ook om maatschappelijke ondersteuning."

Binnen de parochie staat het vluchtelingenvraagstuk al enige tijd centraal. ,,Iedere zondag wordt voor hen gebeden en gecollecteerd. Willen we meer doen, dan is het goed dat binnen de lokale maatschappij goed en helder te bespreken. Dat moet ook wel, gezien het feit dat dit voor ons steeds dichter bij komt."

Dat het thema vluchtelingenopvang en -hulp ook besproken wordt binnen de gereformeerde gemeente, bevestigt scriba Dirk Veenendaal van de gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum. ,,We denken erover na welke rol we daarbij als kerk kunnen spelen", zegt hij. ,,Meer kan ik er niet over zeggen, dat is meer des kerkenraads."