• Heliflight.nl

Knelpunten onder de loep

BARNEVELD De gemeente Barneveld stelt een nieuw uitgebreid verkeers- en vervoerplan op, waarin alle huidige en komende verkeersknelpunten voor de komende zes jaar gemeentebreed opgenomen moeten worden. Het nieuwe plan moet in mei volgend jaar af zijn.

Wouter van Dijk

Dat nieuwe plan is volgens de gemeente nodig omdat het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (gvvp) uit 2010 niet meer actueel is. ,,Voor dit nieuwe uitgebreide plan maken we gebruik van informatie die we eerder al van partijen als plaatselijk belangverenigingen, wijkplatforms, ondernemers, hulpdiensten en Veilig Verkeer Nederland hebben ontvangen'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Daarnaast roepen we inwoners ook op met suggesties te komen, zodat we kunnen inventariseren.'' Op de website van de gemeente kunnen inwoners hun meningen en ideeën kenbaar maken. ,,Ook denken we aan een algemene inloopavond.''

Welke accenten er in dit nieuwe plan gelegd worden, is nu nog niet te zeggen, stelt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Maar natuurlijk zijn er wel al ontwikkelingen bekend die in dit nieuwe verkeersplan een plek moeten krijgen. Denk alleen al aan de verwachte groei van Barneveld, de discussie over een oostelijke rondweg om Barneveld, aandacht voor snelwegknelpunt A1/A30 en het stimuleren van fietsverkeer. Bereikbaarheid, economie, milieu en ruimtelijke ordening zijn in al deze plannen van belang.''

Wat betreft het fietsverkeer wijst Rebel ook naar deelname aan de Nationale Fiets Telweek, waarbij fietsers met behulp van hun smartphone eind september een week lang hun fietsgedrag in kaart kunnen brengen. ,,Ook dat soort gegevens kunnen van belang zijn voor het nieuwe plan.''

Dat alle ontwikkelingen die genoemd worden in zo'n verkeerplan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, is altijd de vraag. Zo stond in het oude plan al de snelfietsroute tussen Barneveld en Voorthuizen genoemd, maar staat dit plan nu ter discussie sinds een concreet uitwerkingsplan op verzet van omwonenden stuit.

In oktober buigt de raadscommissie Grondgebied zich over de eerste ideeën binnen het nieuwe verkeersplan, in februari of maart volgend jaar moet een ontwerp ter inzage worden gelegd, zodat het nieuwe plan in mei door de raad kan worden vastgesteld.