• Foto Fortgens

Langedijk onderzoekt toekomst Schaffelaartheater

BARNEVELD Bureau Langedijk uit Amsterdam is een onderzoek gestart naar de toekomst van het Barneveldse Schaffelaartheater. Het bureau bekijkt in deze studie of het mogelijk is de exploitatie en het bestuur van het theater uit te besteden. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de Barneveldse gemeenteraad.

Wouter van Dijk

Onderdeel van het onderzoek is een bezoek aan theaters in Gorinchem en Middelburg. Dat bezoek, waar onder anderen wethouders en huidige bestuurders van het theater aan deelnamen, heeft inmiddels plaatsgevonden. In april moet het onderzoek worden afgerond, zodat een rapport hierover in mei kan worden aangeboden aan de Barneveldse gemeenteraad en een nieuw raadsvoorstel voor theatersubsidie begin juli kan worden vastgesteld in de raad. In de begrotingsbehandeling in het najaar moet uiteindelijk een nieuw structureel subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater worden vastgesteld. Rond die tijd zijn dan ook gesprekken gepland met de Harmonie en Muziekschool Barneveld over voortzetting van huurconctracten voor zaalgebruik in het theater.

De Barneveldse gemeenteraad vroeg eind vorig jaar om dit onderzoek, als voorwaarde voor het verlenen van 445.000 euro per jaar aan subsidie voor het theater voor de jaren 2015 en 2016. Dat bedrag werd daarmee met bijna twee ton per jaar opgeschroefd, vergeleken met het subsidiebedrag in de voorgaande jaren. Voor een structurele oplossing voor de periode vanaf 2017, is de hoogte van het jaarlijkse subsidiebedrag afhankelijk van de uitkomsten van dit exploitatie-onderzoek. ,,Blijkt uit het onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbesteding dat een ander bedrag nodig is, dan zullen we daar een besluit over nemen'', aldus Arjan Westerneng (CDA) in december tijdens het indienen van het wijzigingsvoorstel. ,,Dat kan minder dan 350.000 euro per jaar zijn, maar ook meer.''

Extra voorwaarden die de raad eind vorig jaar stelde tegenover de subsidieverhoging, waren onder meer versterking van het financieel toezicht van het theaterbestuur en verbreding van het lokale podium dat het theater biedt aan bijvoorbeeld amateurkunst.

Langedijk is overigens momenteel ook bezig met een ander onderzoek namens de gemeente Barneveld. Die studie handelt over een eventuele uittreding uit Permar, het samenwerkingsverband voor de sociale werkvoorziening.