• De milieustraat.

    Gerwin van Luttikhuizen

Milieustraat Barneveld langer open

BARNEVELD De milieustraat aan de Otelaarseweg in Barneveld gaat op werkdagen langer open. Vanaf oktober vervalt het uur middagpauze van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur. Hiermee is het depot op deze dag onafgebroken geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Op maandag blijft het gesloten.

Jannes Bijlsma

In mei werd al bekend dat de openingstijden op zaterdag zouden worden verruimd. Sinds vorige maand is de milieustraat dan open tussen 8.00 en 15.00 uur, in plaats van tussen 9.00 tot 12.00 uur. De gemeente Barneveld kan de extra kosten voor de totale verruiming van de openingstijden (à 68.000 euro) betalen uit inkomsten van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

MILIEUPARKJES Tevens is uit onderzoek gebleken dat het eventueel ingebruiknemen van 'mini-milieustraatjes' niet haalbaar is. Dat plan werd in maart vorig jaar geopperd tijdens een debat in de Barneveldse gemeenteraad. Het blijkt nu dat de kortere reistijden en afstanden niet opwegen tegen de kosten, aldus het college. Er zou worden gekeken naar kleinere 'milieuparkjes'. Aanvankelijk werd toen de suggestie gedaan voor een 'minimilieustraatje' tussen Kootwijkerbroek en Stroe, waarna het plan breder werd getrokken naar een dergelijke voorziening in een paar verschillende dorpen.

REISTIJDEN Extra afvalfaciliteiten in de gemeente verkorten de gemiddelde reistijden niet, aldus het college. Onderzoekers berekenden dat inwoners van de gemeente gemiddeld ruim acht minuten moeten rijden richting Milieustraat Otelaar, gemiddeld bijna zes kilometer. De maximaal gemiddelde reisafstand bedraagt veertien minuten. Als er in Kootwijkerbroek en Garderen twee extra (mini) milieuparken worden gerealiseerd, neemt de gemiddelde reistijd met bijna twee minuten af en bedraagt de maximale reistijd dertien minuten. Daarvoor dient de gemeente minimaal een miljoen euro te investeren en is ze op jaarbasis een ton kwijt voor de exploitatie.

SLIJTAGE Om toekomstbestendig te blijven, moet de huidige milieustraat wel broodnodig worden aangepakt, vinden de onderzoekers. Volgens hen is Otelaar nu 'niet uitnodigend en gedateerd'. Het bordes is klein, particulieren en vrachtwagenverkeer zitten elkaar in de weg, het is er 'druk, chaotisch en niet optimaal ingericht'. Er is sprake van slijtage en veroudering van onder andere de belijning en beton. Bovendien zijn er zorgen over de veiligheid, zoals het deponeren van afval via een provisorisch trapje, of het lossen van auto's met aanhangers op de helling van het bordes.

Voor de vernieuwde inrichting stelt men onder andere voor een milieupas in te voeren voor automatische toegang van het terrein. Daarnaast moet het bordes worden vernieuwd en vergroot, met meer containerplekken. De depots moeten worden geleegd buiten de openingstijden (bijvoorbeeld op maandag, als de milieustraat dicht is) en de volgorde binnen de milieustraat aan te passen. Op basis van dit rapport, laat het gemeentebestuur nu een nieuw onderzoek doen, om tot een herinrichtingsplan te komen.