• Jan van Uffelen
  • Jan van Uffelen

Nachtelijke overlast bij bouw vluchtelingenwoningen

BARNEVELD Bij de opbouw van de woningen voor vluchtelingen op het grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld hebben omwonenden de afgelopen twee nachten toch geluidsoverlast ervaren, terwijl vooraf beloofd was dat het in de nacht stil zou blijven. Woningstichting Barneveld erkent dat hierover van te voren niet goed gecommuniceerd is. ,,We hebben inmiddels per brief onze excuses aangeboden en we kijken hoe we nachtelijk overlast de komende tijd kunnen voorkomen.''

Wouter van Dijk

Dat laatste zegt woordvoerder Yvette Glättli van de woningstichting, nadat buurtbewoners van met name de Van Schothorststraat bij de redactie van de Barneveldse Krant aan de bel trokken. Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als afgelopen nacht ervaarden zij naar eigen zeggen veel lawaai, doordat de zware opleggers met delen van de prefabwoningen zich midden in de nacht opstelden op het grasveld.

Vorige week verspreidden de gemeente Barneveld en de woningstichting gezamenlijk een nieuwsbrief, met daarin de mededeling dat nachtelijk overlast zou worden voorkomen. Het konvooi vrachtwagens met woningdelen zou 's nachts aan komen rijden uit het Brabantse Drunen, om aan de rand van Barneveld opgesteld te worden. Pas na 6.00 uur 's ochtends zouden de wagens dan doorrijden naar het grasveld.

Dat laatste is dus niet gebeurd, meldt bewoner Gert van Koerten van de Van Schothorststraat. ,,Ze startten al om 00.30 uur en het werk ging de hele nacht door. Slapen was voor mij geen optie, vanwege het grote geluidsoverlast, zowel 's ochtends als 's nachts.''

De woningstichting trekt het boetekleed aan. ,,Dit heeft helaas verkeerd in de nieuwsbrief gestaan'', zegt Glättli. ,,Het punt is dat de vrachtwagens, vanwege het bijzondere transport, via een ontheffing alleen 's nachts over de weg mogen. Daarom moesten ze wel 's nachts opgesteld worden op het grasveld.''

Via een brief aan de buurt heeft de woningstichting volgens haar al haar excuses aangeboden vanwege dit ,,misverstand''. Deze week zal er in ieder geval geen nachtelijk overlast meer plaatsvinden, belooft ze verder. ,,Voor fase 1 zijn nu alle onderdelen van de eerste zeven woningen binnen, het bouwwerk vindt nu alleen nog overdag plaats.''

De komende tijd volgen echter nog twee fases met binnenkomende transporten voor nieuwe woningen, in de week van maandag 16 mei (negen woningen) en in de week van dinsdag 14 juni (zes woningen). ,,We zullen gaan bekijken hoe dit de komende tijd anders kan om overlast voor de buurt tot een minimum te beperken'', zegt Glättli. Aan welke oplossingen daarvoor gedacht wordt, kan ze nog niet zeggen.

Bij de buurt heerst van meet af aan al onvrede over de komst van de vluchtelingenwoningen in hun buurt, met name omdat het project de groene long aantast. Ook over de verdeling van de groep vluchtelingen zijn aanwonenden niet te spreken. ,,Aanvankelijk was gezegd dat het zou gaan om een mix van gezinnen en alleenstaanden, maar nu blijkt het toch vooral te gaan om mannelijke jongeren die hier komen wonen'', zegt Van Koerten. Volgens de gemeente gaat het vooral om gevluchte vaders die hier zullen wachten op gezinshereniging. Daarnaast komen er ook onder anderen twaalf alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsstatus, begeleid door twee vrijwilligersgezinnen.

De eerste vluchtelingenwoningen kunnen begin mei al bewoond worden, zo is de planning. Alle nieuwkomers krijgen direct bij aankomst een coach van VluchtelingenWerk toegewezen om ze in de eerste weken wegwijs te maken in Barneveld.

Label:

Vluchtelingen