• Wouter van Dijk

Nieuwe school Terbroek: 'Tijd om knopen door te hakken'

ZWARTEBROEK/TERSCHUUR Komt er in 'Terbroek' nu een schoolgebouw voor één school of voor twee scholen. Die vraag ligt al enige tijd open, een knoop is nog niet doorgehakt. Donderdag praten de schoolteams van Het Anker in Zwartebroek en De Zaaier in Terschuur er gezamenlijk verder over. Daarna moet in mei of juni definitief een knoop worden doorgehakt. 

Wouter van Dijk

Dat zegt voorzitter Gert van der Rhee van het college van bestuur van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag, waar De Zaaier onder valt. ,,We willen dit proces niet eindeloos rekken, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren.'' Daarom is donderdag uitgetrokken voor gesprekken tussen beide teams: de kinderen in 'Terbroek' hebben die dag geen school. De overleggen tussen beide schoolteams worden begeleid door bureaus Verus en Compaen Groep. ,,De resultaten van donderdag worden vervolgens meegenomen, waarna de beide schoolbesturen een besluit nemen. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de schoolteams zelf'', aldus Van der Rhee.

Voor Stichting PCO Gelderse Vallei, waar Het Anker onder valt, is zorgvuldigheid in dit proces prima. ,,Al is het voor ons al langere tijd helder hoe wij hierin staan'', zegt directeur-bestuurder ad interim Bernard Smits. ,,Als de wens vanuit de gemeenschap is om één school onder één vlag te hebben, dan is dat voor ons een belangrijk gegeven.'' Eerder liet Smits al weten graag een fusie-onderzoek op te starten. 

De Drieslag is op dit moment volgens Van der Rhee nog niet zo ver. ,,Want met zo'n onderzoek is fusie de uiteindelijke intentie, terwijl wij eerst duidelijk in beeld willen hebben of het samengáán of samenwérken wordt.''

Ondertussen gaat het onderzoek naar de beste plek voor het nieuwe schoolgebouw door. ,,Er zijn momenteel vier locaties in beeld, die we nader uitwerken'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. 

Eerder werd duidelijk dat de twee huidige schoolgebouwen in Zwartebroek en Terschuur worden vervangen voor één nieuw gebouw. Een enquête onder ouders in de beide dorpen wees vervolgens uit dat de vorming van één christelijke school volgens hen het meest gewenst is, terwijl beide schoolbesturen aanvankelijk juist het plan hadden voor twee scholen onder één dak.