• Erik van't Land
  • Erik van't Land

Nieuwjaarsbijeenkomst De Glind 'schot in de roos'

DE GLIND Met zo'n 120 belangstellenden was het in dorpscentrum De Glindster in De Glind donderdagavond ,,mudjevol'', tijdens de eerste nieuwjaarsbijeenkomst in de afgelopen dertig jaar, zegt voorzitter Kees van der Werf van Belangenvereniging De Glind.

,,Dat hadden we niet verwacht, we zijn positief verrast.'' Bij hem kwam het idee op voor een nieuwjaarsreceptie, in navolging van bijeenkomsten in andere dorpen in Barneveld.,,Zes organisaties in het dorp, waaronder de Rudulphstichting en de Donnerschool, staken de koppen bij elkaar, met dit resultaat. Het was mooi om te zien dat een heel divers gezelschap aanwezig was. Er waren zowel mensen vanuit de organisaties en de gezinshuizen, als andere dorpsgenoten, raadsleden en onze vier wethouders.''

Van der Werf hield tijdens de bijeenkomst een speech over het belang van samenwerking binnen de verschillende organisaties in het dorp, de professionals en de vrijwilligers. Verder waren er optredens van onder meer twee rappers en een koor van jongeren uit gezinshuizen Van der Werf: ,,Want wat is nu een nieuwjaarsbijeenkomst in het jeugddorp, zonder jeugd?"

Wat hem betreft was de bijeenkomst een schot in de roos. ,,Dit is zéker voor herhaling vatbaar.''