• Barneveldse Krant

'Onderzoek naar uitbesteden theater'

Hans-Lukas Zuurman

BARNEVELD De Barneveldse coalitie van SGP, ChristenUnie, CDA en VVD wil laten onderzoeken of het uitbesteden van het Barneveldse Schaffelaartheater aan een mogelijk commerciële partij per 1 januari 2017 een optie is.

Met dit plan wil de coalitie het in financiële nood verkerende theater redden. Achter de schermen wordt hier druk over overlegd. Het eerdere subsidieplan van het college wordt er stevig mee verbouwd. De actie wijst erop dat koortsachtig gezocht wordt naar een raadsmeerderheid om het theater in de lucht te houden. De partijen zijn hier feitelijk toe gedwongen door de kritische opstelling van Burger Initiatief (BI).

Tijdens een eerdere raadscommissievergadering was namelijk gebleken dat BI niet zomaar het voorstel van het college volgt om de subsidie van 250.000 structureel te verhogen naar 445.000 euro. Het college wil daarnaast een eenmalige achtergestelde lening van een half miljoen verstrekken om het negatieve vermogen van het theater aan te zuiveren. BI is niet zozeer tegen het theater, maar zet nogal wat vraagtekens bij de gang van zaken sinds de bouw van het theater, zo bleek al uit eerder gestelde schriftelijke vragen. BI-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg kondigt vandaag aan dat ze komende woensdag tijdens de raadsvergadering een voorstel indient om een extern onderzoek te laten verrichten ,,naar het drijfzand waar het theater sinds 2005 op gestoeld is. Ook vragen wij ons af waarom de raad zo laat is geïnformeerd toen er een acuut geldtekort bij het theater ontstond eerder dit jaar. Volgens mij zijn verschillende raadscollega's vergeten dat we de subsidieperiode zouden evalueren. Dan moet je ook echt willen terugkijken alvorens vooruit te kijken.''

MEERDERHEID Met de kritische opstelling van BI lijkt een cruciale meerderheid van CDA, VVD en Pro'98 verloren te gaan die voor verhoging van de theatersubsidie is. Hulp van eenmansfractie SGV biedt geen soelaas, want die partij liet eerder al weten geen geld in het theater te willen steken. En dus staken de coalitiepartners de koppen bij elkaar om met een alternatief plan op de proppen te komen zodat er alsnog een meerderheid gevormd kan worden. In de wandelgangen blijkt dat dit niet meegevallen is. Van coalitiepartners SGP en ChristenUnie is bekend dat zij al veel langer hun bedenkingen hebben over het theater, zowel op financieel als principieel gebied. Beide partijen stemden op 20 december 2005 tégen de realisatie van het theater. Inmiddels beseffen ook zij dat het failliet laten gaan kapitaalvernietiging zou betekenen. Toch willen zij de subsidie zo laag mogelijk houden. En dus ligt er nu een compromis op tafel. Op hoofdlijnen bezien - de coalitie wil het voorstel nog niet tot in detail prijsgeven - stuurt de coalitie aan op een onderzoek naar het uitbesteden van het theater aan een mogelijk commerciële partij per 1 januari 2017.

De inspiratie hiervoor komt uit een door SGP en BI aangedragen recent artikel in het magazine Binnenlands Bestuur van 6 november. Doordat één partij meerdere theaters onder haar hoede neemt, kunnen de nodige schaalvoordelen worden behaald, is de gedachte, zo blijkt uit dat stuk. Daarbij is het mogelijk speciale tarieven voor verenigingen te hanteren, iets wat ook nadrukkelijk een wens is die in Barneveld leeft. Uitbesteden levert doorgaans een veel lager subsidiebedrag vanuit de gemeente op, blijkt verder uit het artikel.

SUBSIDIE Voordat het echter zover is, zouden voor de jaren 2015 en 2016 de gevraagde subsidiebedragen van 445.000 per jaar kunnen worden verstrekt, meent de coalitie. Tevens willen deze partijen na die periode een jaarlijkse theatersubsidie van 350.000 euro reserveren op de begroting. De precieze hoogte hangt nog af van de te kiezen bestuursvorm van het theater vanaf 2017. Ook de door het college gevraagde lening van een half miljoen euro willen deze partijen verstrekken. In welke vorm is nog niet duidelijk. Tot slot vraagt de coalitie voor komend jaar versterking van de financiële controle van het theater.

Zie ook het artikel: Schaffelaartheater kwam altijd al geld tekort