• ...

Pleidooi voor ecoduct bij Terschuur

TERSCHUUR Om de toekomst van het edelhert en verschillende kleinere dieren op de Veluwe te garanderen, is een nieuw ecoduct bij Terschuur op korte termijn essentieel. ,,Willen we voorkomen dat trekdieren steeds verder geïsoleerd raken, met negatieve effecten tot gevolg, dan moeten we nu doorpakken en verbindingen leggen richting de Utrechtse Heuvelrug.''

Wouter van Dijk

Dat stelt de landelijke vereniging Het Edelhert uit Apeldoorn, die hiervoor een pleidooi doet richting Rijkswaterstaat. Het beoogde ecoduct over de A1 en de naastgelegen spoorlijn, tussen Terschuur en Barneveld, is volgens de vereniging een onmisbare schakel in een natuurlijke verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het plan is niet nieuw. In 2010 pleitte voormalig gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland in deze krant al voor een ecoduct bij Terschuur, maar tot nu toe is het niet van de grond gekomen.

,,Het lastige is dat hier Rijkswaterstaat aan zet is en niet de provincies'', zegt woordvoerder Jozef Linthorst van Het Edelhert. ,,Want de provincies willen wel, hebben wij het idee. Gelderland is de afgelopen jaren goed bezig geweest met nieuwe verbindingen tussen verschillende delen van de Veluwe (op dit moment is een faunapassage over de A1 in aanbouw ter hoogte van Stroe, red.) en Utrecht staat open voor de komst van het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug, maar zonder goede route kunnen die dieren echt niet snelweg A1 over.''

Die verbinding is volgens hem niet alleen maar leuk voor de dieren. ,,Het is van essentieel belang voor de natuurontwikkeling op de Veluwe en andere gebieden. Zonder verbindingen leven de ongeveer 2800 edelherten op de Veluwe té geïsoleerd, waardoor je kans krijgt op inteelt en daardoor verzwakking van de populatie. En dat heeft dan ook weer gevolgen voor andere dieren.''

Terschuur is volgens Linthorst een logische locatie. ,,Er leven al edelherten in buurtschap Appel, niet ver van deze plek. Door hier een ecoduct aan te leggen, kunnen we vervolgens werken aan een natuurlijke route voor de dieren richting Achterveld en De Glind en vervolgens naar het westen via Den Treek richting de Utrechtse Heuvelrug. Vindt het edelhert deze route, dan komen andere dieren als de damhert, de ree, de vos, de das en de boommarter er vanzelf achteraan.'' Zo'n verbinding hoeft niet te bestaan uit alleen maar natuur, cultuurland met hier en daar kleine bosjes zijn voldoende voor de dieren, stelt de vereniging.

Deze voorgestelde ontwikkeling zou volgens de vereniging een verbetering van de natuurgebieden opleveren. ,,Bedenk daarnaast dat men bezig is met verbindingen tussen de Veluwe het Reichswald in Duitsland, en je ziet dat een groter leefgebied ontstaat, met sterkere populaties tot gevolg.''

De overheid moet nu wel spijkers met koppen slaan om zo'n ecoduct van de grond te krijgen, stelt Linthorst. ,,Nu is deze verbinding nog mogelijk, maar komt er in de buurt van deze locatie aan de snelweg ineens een grote stal, dan kunnen we het wel schudden.''