• Wouter van Dijk

Raad stemt in met afvalplan, luiers apart ingezameld

BARNEVELD Op luiers na wordt restafval in Barneveld vanaf volgend jaar nog maar een keer in de vier weken opgehaald, in plaats van eens in de twee weken. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met het afvalplan van burgemeester en wethouders. Alleen de VVD stemde tegen.

Fija Nijenhuis

Niet alleen bij de inwoners van Barneveld, maar ook in de politiek maakt afval de tongen los, bleek woensdagavond. Elf aanpassingen op de 'Nota huishoudelijk afval 2016-2020' passeerden de revue, variërend van een gratis extra restafvalbak voor de ,,niet-modelburger´ - idee VVD - tot een milieustraat in elk dorp - voorstel ChristenUnie.

Uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord met een aangepast plan dat moet leiden tot een toename van gescheiden afval in Barneveld tot 75 procent in 2020 (nu 59 procent). Aan het basisvoorstel is niets veranderd: een keer per vier weken wordt restafval ingezameld en inwoners moeten bij het plastic ook drankkartons (zoals sappakken) en metaal (blik) voegen.

BAK OF ZAK Nieuw in het plan is dat luiers en incontinentiemateriaal niet bij het restafval hoeven - er wordt naar een alternatief gezocht - en voor de inzameling van het plastic krijgen inwoners de keuze tussen een bak of een zak - dat is nu alleen een zak. Verder wordt het plan al na een jaar geëvalueerd, in plaats van halverwege 2018 en komt er een onderzoek naar meer 'milieustraatfaciliteiten' in de gemeente.

Het voorstel van de ChristenUnie, Pro'98 en SGV om burgers financieel te belonen voor het beter scheiden van afval haalde het niet. Volgens Peter Spruijt (ChristenUnie) moet de besparing van 185.000 euro die de gemeente met het afvalplan denkt te bereiken, terug te zien zijn in de portemonnee van de burger. ,,Dat hoeft niet meteen, maar het is wel goed om nu al een signaal af te geven dat het financiële voordeel terugvloeit naar de Barnevelders.'' Dit kan een stimulans zijn om goed te blijven scheiden, aldus Spruijt, helemaal als er tussentijds over de resultaten naar burgers gecommuniceerd wordt.

SLECHTE SCHEIDER Paul Vos van de VVD zag niet veel in het plan van CU om het geld dat het afvalplan oplevert aan de burgers terug te geven: ,,Van die besparingen komt toch niets terecht.'' Het plan heeft goede elementen, aldus de VVD, ,,maar het moet wel doenlijk zijn. Laten we burgers die er niet mee uitkomen, helpen. Geef hen een extra kliko, zonder extra kosten.'' Nee, zei wethouder Eppie Fokkema, dat is niet de bedoeling. ,,Je stimuleert zo degene die meer restafval aanlevert. Je laat de goede afvalscheider meebetalen aan het afval van de slechte scheider.''

Frank van der Lubbe van Pro'98 kwam met het voorstel om het plan al na een jaar te evalueren, in plaats van na anderhalf jaar. Hij kreeg bijval van CDA, CU en VVD. ,,Een keer per vier weken restafval inzamelen is best een uitdaging. Misschien zal na een jaar al blijken dat het goed is om diftar versneld in te voeren.'' Bij gedifferentieerde tarieven betalen burgers voor extra afvalinzameling. Dit is een reserveoptie van het college, mocht het huidige plan in de praktijk niet voldoende werken. Ook Shane Lasscher van Burger Initiatief (BI) pleitte voor het direct invoeren van diftar. Hij liet het woord 'afvalterrorisme' vallen, dat volgens hem zeker een vlucht zal nemen. ,,Hoewel we niet verwachten dat Barnevelders massaal afval in de bossen zullen gaan dumpen.''

Wethouder Fokkema zag niets in het meteen invoeren van diftar. ,,Deze optie staat er niet voor niets bij, maar eerst willen we kijken of we een beter inzamelingsresultaat krijgen met ons huidige plan.''

De wethouder zag wel iets in het voorstel van het CDA voor de keuze tussen een bak en een zak bij de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankkartons). Volgens hem is het technisch en praktisch mogelijk om in één ronde bakken en zakken in te zamelen. Lasscher (BI) had daarbij twijfels. ,,We willen voorkomen dat mensen aan de weg opgezadeld worden met een bureaucratisch probleem.'' Het voorstel van Pro '98, CU en BI om in verschillende dorpen een milieustraat te creëren, stuitte op bezwaren bij Fokkema. ,,Dat kost veel, ook qua bemensing. We kunnen dan net zo goed zeggen dat er in elke wijk een milieustraat moet komen. We houden liever vast aan de optimalisatie van één milieustraat, bijvoorbeeld door te kijken naar ruimere openingstijden.'' Hij stemde wel toe in een onderzoek naar milieustraatfaciliteiten in de gemeente.

Label:

Afvalbeleid