• Henny Jansen

'Regionaal zorgen uiten over vliegroutes'

BARNEVELD De regio FoodValley moet samen met de provincies Gelderland en Utrecht de koppen bij elkaar steken en de zorgen over voorgenomen vliegroutes van en en naar het straks uitgebreide vliegveld in Lelystad in 'Den Haag' op tafel leggen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders, die hierover inmiddels contact heeft gezocht met de de andere zeven gemeenten.

Wouter van Dijk

,,We moeten ons gezamenlijk inspannen om door het ministerie van Infrastructuur en Milieu te worden aangemerkt als betrokken partij'', schrijft het college in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Deze fractie vroeg eerder om opheldering, nadat belangenvereniging Kootwijk Vooruit aan de bel trok. De komende maand start het ministerie met gesprekken met die zogeheten betrokken partijen.

Dinsdag meldde deze krant al dat de gemeente zich ernstig zorgen maakt over de vliegroutes en hierover een brandbrief heeft verstuurd naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Aanleiding is de alternatieve route die vorige week vrijdag werd gepresenteerd. Als 'Lelystad' vanaf april 2019 ruimte biedt aan meer en grotere vliegtuigen, is de kans dat één van de vier vertrekroutes voor toestellen vanaf Flevoland over de Veluwe loopt. De alternatieve route is een variant op een eerder oostelijkere route, en is ingetekend om de toekomst van vliegveld Teuge te garanderen. De nieuw voorgestelde route ligt westelijker en daardoor dichterbij dorpen als Garderen, Stroe en Kootwijk. ,,Daarnaast lijkt Kootwijk met twee routes te maken te krijgen en is onze interpretatie dat de vliegtuigen dan mogelijk nog wat lager vliegen.'' Voor met name Garderen en Kootwijk zou volgens het college sprake zijn van dubbel zo veel overkomende vliegtuigen.

Hoe groot het geluidseffect nu daadwerkelijk is als deze vliegroute werkelijkheid wordt, is nog onbekend, stelt het college verder in de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie. Dit omdat Barneveld hierover niet geïnformeerd is door het ministerie. ,,Over de mate van hoorbaarheid van deze vliegtuigen boven onze gemeente hebben wij geen informatie ontvangen.'' Evenmin is bij de gemeente bekend hoe hoog de vliegtuigen over Barneveld zouden vliegen. Aannemelijk is het volgens het college dat het zou gaan om een hoogte van meer dan 1.800 meter, terwijl in een milieu-effectrapportage wordt gesproken over meer dan 3.000 meter. ,,Hier is dus onduidelijkheid over'', aldus het college.

De komende tijd moeten de vliegroutes worden vastgesteld. Barneveld: ,,We constateren dat er vanwege het volle luchtruim en de ligging van grotere steden weinig ruimte lijkt te zijn voor significante verschuivingen.'' In de brandbrief van afgelopen dinsdag legde Barneveld ook de vinger op het belang van stiltegebied De Veluwe. Het eerder geopperde argument dat uitbreiding van het vliegveld van Lelystad kansen biedt voor toerisme op de Veluwe, staat volgens het college ,,op gespannen voet met de potentiële geluidsoverlast die averechts kan werken.''