• Bram van den Heuvel

Ronald de Wilde nieuwe directeur Schaffelaartheater

BARNEVELD Barnevelder Ronald de Wilde (55) is sinds begin deze maand benoemd tot de nieuwe directeur van het Schaffelaartheater in Barneveld. Dat maakt het theater vandaag bekend. Hij volgt hiermee Henk Moes op, die binnenkort met pensioen gaat.

Wouter van Dijk

,,Voor mij is het vooral doorgaan op de ingeslagen weg'', zegt De Wilde, die de afgelopen jaren als bestuurslid van het theater nauw betrokken was en sinds de zomer vorig jaar het directeurschap al had waargenomen tijdens ziekte van Moes. ,,Het is voor mij een mooie uitdaging om het theater een stap verder te brengen'', aldus de nieuwe directeur, die vooral vooruit wil kijken. ,,Ik ga me vanaf nu volledig inzetten voor de culturele inhoud van het theater.''

Met de benoeming van De Wilde sluit het theater naar eigen zeggen een intensieve periode af, reageert voorzitter van het bestuur Herman de Boer. ,,Een periode waarin het theater ondanks aangekondigde stevige bezuinigingen erin is geslaagd om de exploitatie in Barneveldse handen te houden.'' Nadat de Barneveldse gemeenteraad het exploitatiebedrag verlaagde en de commerciële exploitant Coulissen werd gevonden die het theater voor dat bedrag wel wilde overnemen, ontstond een langdurige onzekere periode. Uiteindelijk kwam het huidige bestuur met een goed ondernemingsplan op basis van het verlaagde exploitatiebedrag, waardoor het theater op de huidige voet door kan, maar met minder subsidie-inkomsten.

De Boer: ,,De komende tijd zal het theater moeten bewijzen dat doorgaan een juiste keuze is geweest. We hebben er alle vertrouwen in dat de organisatie onder leiding van De Wilde hierin slaagt. We bedanken Henk Moes voor alles wat hij, in niet altijd makkelijke omstandigheden, voor het theater heeft betekend.''

Nu De Wilde directeur is, is hij ook direct teruggetreden als bestuurslid en gaat het bestuur op zoek naar een nieuw lid. Onlangs werd daarnaast bekend dat tussen het theaterbestuur en de gemeente een extra bestuurslaag wordt gevormd; het Muziek Theater Barneveld bv. De leden hiervan worden benoemd door de gemeente. De bedoeling is dat deze bv de inkomsten en onderhoudsuitgaven van het theater beheert en een financiële buffer opbouwt. Eventuele tegenvallers in de exploitatie moeten daarmee worden bekostigd, in plaats van dat de exploitant rechtstreeks bij de gemeente de hand ophoudt, zoals de afgelopen jaren het geval was.

Moes was naast directeur van het theater ook directeur van de Barneveldse Muziekschool, gevestigd in hetzelfde pand. Die duoconstructie is nu verleden tijd. De Wilde wordt puur directeur van het theater. De muziekschool is daarnaast in afrondende fase met de werving van een nieuwe directeur. Wie die functie gaat bekleden, wordt volgens de muziekschool binnenkort bekendgemaakt.