• Nieuwbouw van de Lidl supermarkt in Barneveld

    Foto: Gerwin van Luttikhuizen

RvS: 'Komst Lidl Barneveld ontwricht winkelbestand niet'

BARNEVELD/DEN HAAG - De komst van supermarkt Lidl aan de Begoniastraat in Barneveld leidt niet tot ontwrichting van het voorzieningenniveau in Barneveld of tot een onaanvaardbaar risico op leegstand van andere winkelpanden. Een verzoek van de Plus bij de Raad van State om de bouw stop te zetten, wordt daarom afgewezen.Door Wouter van DijkDat stelt althans de Raad van State, die daarvoor ,,op voorhand onvoldoende grond" voor heeft gevonden. Daarmee reageert de RvS op een verzoek van Supermarkt Plus om een zogeheten voorlopige voorziening te treffen waarmee de bouw van de nieuwe supermarkt kan worden stilgelegd. De Plus spande de zaak aan nadat de Barneveldse gemeenteraad begin juli akkoord ging met de bestemmingsplanwijziging die de komst van de nieuwe supermarkt mogelijk maakt. De Plus vreest overcapaciteit op de markt en wijst daarbij naar een rapport van adviesbureau Kardol uit Hengelo (gld.), dat in opdracht van de Plus werd uitgevoerd. Volgens de Plus zou de gemeente geen deugdelijk onderzoek hebben gedaan naar de effecten van de komst van de nieuwe winkel. Volgens het rapport van Kardol brengt, kort door de bocht, toevoeging van de nieuwe supermarkt, plus uitvoering van de plannen voor een grotere Aldi bij het Schaffelaartheater én een nieuwe Jumbo-supermarkt in de wijk Eilanden-Oost, een overcapaciteit met zich mee. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor de bestaande supermarkten én voor versspeciaalzaken in Barneveld. Het college van burgemeester en wethouders gaf eerder in reactie op deze bezwaren echter aan dat er - op basis van andere cijfers - geen sprake zou zijn van overcapaciteit. Verwachte bevolkingsgroei en toerisme in de regio zouden daarbij ook een rol spelen. Voor de Raad van State is op voorhand niet te stellen dat de komst van de nieuwe supermarkt ontwrichtend werkt, ook omdat de gegevens uit verschillende onderzoeken verschillen. Waar Barneveld komt met een totale supermarktuitbreiding van 2800 vierkante meter, meldt Kardol een totaal van 4050 vierkante meter, omdat hier ook toekomstplannen van andere supermarkten zouden zijn toegevoegd. ,,Plus heeft niet aannemelijk gemaakt dat ten tijde van de vaststelling van het plan voor de door haar gestelde uitbreiding van het supermarktaanbod concrete plannen bestonden", aldus de Raad van State nu.De RvS meldt verder in haar uitspraak dat de komst van de Lidl juist een kwalitatieve verbetering met zich meebrengt ,,nu het lagere segment in Barneveld ondervertegenwoordigd is."De bouw van de nieuwe winkel op de oude locatie van de Zonnebloemschool vordert ondertussen gestaag. De feestelijke opening staat gepland op woensdag 3 december, meldt Lidl-woordvoerder Christine Braun. Er komt een winkel met een bruto oppervlak van 1700 vierkante meter, de winkeloppervlakte bedraagt maximaal 1139 vierkante meter. Bij de winkel wordt een parkeerterrein met 91 parkeerplaatsen aangelegd. Via aan nieuwe toegangsweg vanaf de Oldenbarnevelderweg kunnen bezoekers en leveranciers de supermarkt bereiken.