• Jan van Uffelen

Schaffelaartheater komt met ondernemingsplan

BARNEVELD Ook met een fors lager subsidiebedrag van de gemeente Barneveld, gaat het het huidige bestuur van het Schaffelaartheater lukken om met een sluitende meerjarenbegroting te komen voor de komende vijf jaar en zo de regie over het theater in handen te houden. ,,Daar zijn we van overtuigd. Al zullen we nu wel een stevig beroep moeten doen op de Barneveldse samenleving, met die steun gaat het lukken.''

Wouter van Dijk

Daarmee reageren bestuursleden Ronald de Wilde en Herman de Boer op de subsidieverlaging, die het theater voor de komende jaren in het vooruitzicht is gesteld door de Barneveldse gemeenteraad. De raad stemde vorige week woensdag bij meerderheid voor een plan om het jaarlijkse theaterbedrag in stappen af te bouwen naar 250.000 euro in 2020. Afgelopen jaar ontving de voorziening nog 445.000 euro exploitatiesubsidie. ,,Oké, de afbouw is fors, maar het is nu een feit'', zegt De Boer. ,,Daar kun je van alles van vinden, maar voor ons is deze vastgestelde verlaging nu ons uitgangspunt.''

LANG ZO SOMBER NIET En dat uitgangspunt is volgens het tweetal lang zo somber niet. Zelf kwam het theater in eerdere prognoses met een afbouw tot 375.000 euro in subsidie, waarmee dus vanaf 2020 een financieringsgat van 125.000 euro per jaar vergeleken met 250.000 euro te overbruggen is. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten, stelt De Boer: ,,Want daar gaan nu ook weer kosten vanaf, aangezien de gemeenteraad besloten heeft de eerder verstrekte lening van een half miljoen kwijt te schelden en een deel van de reservering voor onderhoudskosten overneemt. Globaal scheelt ons dat jaarlijks rente en reserveringskosten van in totaal zo'n 40.000 euro.'' Blijft over een jaarlijks tekort van ongeveer 85.000 euro vanaf 2020, rekent De Wilde voor.

Juist om dat te overbruggen, komt het theater nu met haar 'reddingsplan', door middel van uitgebreide sponsorpakketten en een verbeterplan om kosten verder te drukken en nieuwe activiteiten op te starten voor extra omzet.

Nu de cijfers voor subsidieverlaging van het theater tafel liggen, kan het theaterbestuur met een helder verhaal naar buiten treden in de zoektocht naar sponsorsteun, zegt bestuurslid Ronald de Wilde. ,,Kijk, de afgelopen anderhalf jaar stond voor ons in het teken van veel onzekerheid over gemeentelijke subsidie. Bedrijven hielden qua sponsoring daarom de boot af. Nu kunnen we laten zien wat we op termijn nodig hebben om het theater draaiende te houden.''

REALISTISCH De bedoeling is dat dát meerjarige sponsorrelaties oplevert. De Boer: ,,Waarbij we zeker niet alleen maar op zoek zijn naar de 'grote jongens' die hogere bedragen kunnen doneren, maar juist ook steun zoeken bij de kleinere bedrijven en particulieren. Zo spreiden we afhankelijkheid en vergroten we ons draagvlak.''

Het overbruggen van zo'n 85.000 euro subsidieverlies per jaar met sponsorgeld is volgens het bestuur zeer realistisch. ,,We zoeken nu vooral bedrijven die meerjarige contracten met ons willen afsluiten voor een jaarlijks sponsorbedrag van 1500 tot 3500 euro, bijvoorbeeld. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar we verwachten dat dit wel het moment is voor veel ondernemers om hun steun voor deze Barneveldse voorziening uit te dragen.'' Qua particuliere steun kent het theater momenteel al 660 'Vrienden van Jan'. ,,Onze ambitie is om dat aantal nu op duizend te krijgen, goed voor jaarlijks 35.000 euro aan steun.''

GROTE KLAPPER En dan is er nog de mogelijkheid voor een grote klapper: een bedrijf dat zijn naam op de gevel van het theater zou willen zien staan, in ruil voor 85.000 euro per jaar.

,,Die optie bieden we aan, maar eerlijk gezegd verwachten we niet snel een aanbod hiervoor. We zoeken het veel meer in de kleinere steun met langlopende contracten. Valt er een bedrijf op een gegeven moment weg, dan zijn de consequenties niet direct heel groot.''

Sponsoring op een hoger plan tillen is niet het enige ingrediënt van het reddingsplan, vervolgt het bestuur. ,,We zullen zeker ook kijken naar personeelsbeleid en daar flexibeler op insteken'', zegt De Boer. ,,Op termijn minder vaste banen, passend bij de aard van het werk, bijvoorbeeld.'' Ook qua activiteiten in het theater valt nog wat te winnen. De Wilde: ,,Zo waren we schoorvoetend begonnen met films, dat concept gaan we nu fors uitbreiden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan herdenkingsbijeenkomsten of zoiets nieuws als onze Sixties dansavond, die in mei geprogrammeerd staat.Tel daarbij op dat we structureel in de programmering aandacht hebben om de omzet te verbeteren, en het te overbruggen financieel tekort wordt alleen maar kleiner.'' Wat dat laatste betreft zit het theater volgens het bestuur ook al op de goede weg, met dit seizoen een hogere omzet (ruim 1 miljoen euro ten opzichte van 900.000 euro vorig seizoen), verbetering van marges en een hogere kaartverkoop (26.000 ten opzichte van 22.000). ,,Ook hier hebben we aandacht voor in ons ontwikkel- en verbeterplan.''

Had het theater deze ontwikkelingen dan niet eerder moeten inzetten? ,,Ja, absoluut had dat eerder moeten gebeuren'', beaamt De Wilde. ,,Maar dat is voorheen te weinig uit de verf gekomen. Anderhalf jaar geleden maakten we een eerste aanzet met ons verbeterplan, totdat dit werd ingehaald door de discussie over het eventueel uitbesteden van het theater aan een commerciële partij. Nu hebben we de handen weer vrij om op alle manieren te werken aan deze verbetering.''

SLUITENDE BEGROTING In het raadsbesluit van vorige week woensdag geeft de raad het huidige bestuur de tijd tot maandag 1 mei om met een sluitende meerjarenbegroting te komen. Lukt dit niet, dan staat wat de raad betreft de commerciële partij Coulissen klaar om het theater over te nemen. De Boer, stellig: ,,Dat laatste is absoluut niet aan de orde. We verwachten veel van ons sponsorplan, nieuwe activiteiten en kostenbeheersing.''

GARANTSTELLING Om toch over vijf weken al met een sluitende begroting te komen, is het theater inmiddels in gesprek met particulieren om garantstellingen te realiseren. ,,Dat zijn mensen met geld die ons vertrouwen en ook verwachten dat het sponsorplan en overige zaken gaat slagen. Dat is nu onze buffer'', aldus De Wilde. De Boer: ,,Binnenkort komen we hiermee naar buiten. Voor nu geldt: als we nu laten zien dat het ons wél gaat lukken om met minder subsidiegeld het theater te laten draaien, verdienen we ook het vertrouwen van het gemeentebestuur om dit plan uit te kunnen voeren.''