• Wouter van Dijk

Scholen bij 'vluchtelingenlocatie' positief, maar afwachtend

BARNEVELD Positief, maar wel afwachtend. Zo staan basisscholen De Fontein, De Lijster en de Ds. J. Fraanjeschool in het plan voor huisvesting van vluchtelingen bij hen 'om de hoek'. Maandag meldde deze krant dat de gemeente Barneveld 22 woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus wil bouwen op het grasveld bij De Lijsterhof in Barneveld, direct naast de scholen.

Wouter van Dijk

,,In de eerste plaats zijn we positief over dit plan'', reageert directeur Arco van Houwelingen van basisschool De Fontein. ,,We zijn een christelijke school, de waarden die wij de kinderen meegeven zijn gebaseerd op respect en verantwoordelijkheid. Daarom vind ik dat deze gevluchte mensen een plek moeten krijgen, daar heeft de gemeente ook een taak in.'' Specifiek wil hij van de gemeente wel weten waarom gekozen is voor deze plek en hoe groot het bebouwde gedeelte precies wordt.

In reacties op sociale media wordt gerefereerd aan veiligheid voor schoolkinderen met de komst van de woningen voor vluchtelingen. ,,Veiligheid rond een schoolgebouw is altijd een aandachtspunt, maar ik ga er vanuit dat de gemeente daar ook goed naar kijkt. We begrijpen volkomen dat het een gevoelig onderwerp is, ook verschillende ouders hebben bij ons al gereageerd op het nieuws.''

Directeur Gijs Nieuwenhuis van de Ds. J. Fraanjeschool: ,,Wij staan hier in principe positief in; deze mensen zijn niet voor niets gevlucht. Maar tegelijkertijd is het moeilijk in te schatten wat dit betekent voor de school'', zegt hij. ,,Meer in het algemeen willen we graag weten hoeveel ruimte er op het grasveld overblijft voor activiteiten. Vaak komt het erop aan dat mensen zo'n ontwikkeling niet in de eigen achtertuin willen, wij krijgen dit nu wel letterlijk in onze achtertuin. Wat dat precies betekent, dat zullen we moeten ervaren.'' Ook hij vindt dat er wel extra aandacht moet zijn voor de veiligheid en de leefomgeving.

,,Zeer positief'' is basisschool De Lijster tenslotte, meldt directeur Betty Nederlof. ,,We hebben inmiddels kinderen van meerdere vluchtelingengezinnen in onze school opgenomen, met positieve ervaringen. Ik vind het een goede zaak dat hier op kleinschalig niveau mensen worden opgevangen, midden in het dorp. Dat is ook beter voor de integratie.'' Wat betreft de veiligheid, daar maakt Nederlof zich naar eigen zeggen niet druk om. ,,Sowieso kunnen we de effecten pas zien op het moment dat deze mensen er zijn, maar wat mij betreft is die veiligheid helemaal niet in het geding.''

De kans is groot dat kinderen van vluchtelingengezinnen straks naar school gaan in de buurt. Nederlof: ,,Daar staan we voor open, al moeten we natuurlijk eerst weten om hoeveel kinderen het gaat, en in welke leeftijdscategorieën. Ze hebben uiteraard extra begeleiding nodig om de taal te leren, maar daarvoor hebben we dan ook de taalklas. Ruimtetechnisch gezien kunnen we in de school ook best nog wat groei aan.''

Ook beide andere scholen staan daarvoor open. Nieuwenhuis: ,,Ik begrijp dat Vluchtelingenwerk Barneveld daar een rol in speelt, door in gesprekken met de vluchtelingen te beoordelen welke school het best bij het gezin past.'' Van Houwelingen: ,,Ongetwijfeld zullen we straks te maken krijgen met kinderen die zullen instromen. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid, daar staan we voor open.''

Vanavond vindt voor de buurt en de scholen een besloten informatieavond plaats over het plan voor de woningen voor vluchtelingen.

Label:

Vluchtelingen