• Archief BDUmedia

SGP-vragen over aanrijtijden ambulance

EDE De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanrijtijden van de regionale ambulancediensten laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat het overgrote deel er al jaren niet in slaagt om in minstens 95 procent van alle spoedritten binnen een kwartier ter plekke te zijn. Vooral op het platteland is dit een probleem, maar niet overal. SGP-raadslid Arnold Versteeg vraagt het Edese gemeentebestuur aan te geven of de constatering dat het slecht gesteld is met de aanrijtijden ook de regio Gelderland-Midden en daarmee de gemeente Ede betrof.

Het is volgens Versteeg al weer enige tijd geleden dat de gemeenteraad geïnformeerd is over de aanrijtijden van ambulances. ,,Welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt is niet bekend. Wat de SGP betreft - en dat is niet nieuw - is dit een onderwerp dat jaarlijkse aandacht vraagt. Het gaat hier immers om de veiligheid van burgers."

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het in Nederland slecht gesteld is met de aanrijtijden van ambulances. Zorgverzekeraars die te maken hebben met ambulancediensten, moeten binnen twee maanden een plan hebben liggen om de aanrijtijd te verbeteren. Zeventien van de 24 regionale ambulancediensten lukt het niet om binnen 15 minuten een ambulance ter plekke te hebben. Dat geldt voor 95 procent van de acute levensbedreigende situaties.

,,Is het college door de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) op de hoogte gesteld van dit onderzoek," vraagt Arnold Versteeg. Als het college op de hoogte gesteld is van dit onderzoek, kan het college dan aangeven of de constatering 'dat het slecht gesteld is met de aanrijtijden' ook de regio Gelderland-Midden en daarmee de gemeente Ede betrof. Wil het college de raad informeren over de aanrijtijden van geheel 2015 en eerste kwartaal 2016 per wijk, dorp, buitengebied van de gemeente Ede."

Verder vraagt De SGP'er het college om de gegevens te laten vergelijken met omringende gemeenten als Barneveld en Wageningen. ,,Wil het college ook aangeven of er actuele ontwikkelingen zijn om de aanrijtijdenproblematiek te verbeteren. En wil het college toezeggen dat de gemeenteraad jaarlijks gerapporteerd wordt over de aanrijtijden."