• Heliflight.nl

SGP: Zorgen om overlast vluchtelingen

BARNEVELD De komst van een groep van twaalf minderjarige vluchtelingen aan De Lijsterhof in Barneveld heeft geleid tot overlast voor de buurt. Zo zou er een vechtpartij hebben plaatsgevonden en is er geluidsoverlast door geschreeuw en harde muziek ervaren. Op momenten dat er sprake is van overlast, wordt er te laat ingegrepen en helpt dat maar zeer tijdelijk.

Wouter van Dijk

Dat stelt de fractie van de SGP, die hierover inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,We maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling en hopen op een spoedige en accurate reactie, in het belang van de vluchtelingen en de omwonenden'', stelt fractievoorzitter Koos van der Tang. ,,Als we iets moeten zien te voorkomen, is het een bepaalde negatieve sfeer die escaleert.'' Meer specifiek wil hij weten of de minderjarige vluchtelingen goed begeleid worden. ,,Is die begeleiding niet te vrijblijvend? Die indruk hebben omwonenden namelijk.'' Van der Tang: ,,Ons gaat het er vooral om dat er nu snel aanvullende maatregelen getroffen worden. We hebben eerder met elkaar besproken dat we hier vluchtelingen zouden opvangen onder de voorwaarde dat de veiligheid voor de vluchtelingen én de omwonenden gewaardborgd wordt.''

HOMMELES Dat er overlast is, bevestigt één van de omwoners namens de groep omwonenden aan de Van Schothorststraat en Churchillstraat. ,,Dat is begonnen sinds de komst van de groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen begin augustus'', zegt zij. ,,Daarvóór hebben we weinig overlast ervaren, maar sinds zij er zijn, is het geregeld hommeles. De politie is er al twee keer bijgeweest.''

Afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, was er volgens haar een incident tussen de jonge vluchtelingen en een groep Nederlandse jongeren, ze noemt het een vechtpartij. ,,Waarbij we vooral niet te spreken waren van het feit dat de politie pas drie kwartier na onze melding kwam opdagen.'' Het was volgens haar overigens al de tweede keer dat de politie er aan te pas moest komen aan De Lijsterhof.

VUURWERK Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel bevestigt dat er dit weekend een incident was, maar ontkracht naar eigen zeggen het woord 'vechtpartij'. ,,Wat er gebeurde was dat een groep aangeschoten jongeren besloot vuurwerk af te steken onder de ramen van de minderjarige vluchtelingen. Die jongens zijn naar buiten gekomen en vervolgens ontstond een woordenwisseling en wat duwen en trekken. Dat is wat anders dan een vechtpartij, bovendien is de aanleiding ook anders.''

Dat de politie laat ter plaatse was, bevestigt Rebel. ,,Dat had te maken met een samenloop van omstandigheden, omdat de politie op dat moment druk bezig was met de zoekactie naar een vermiste vrouw in Kootwijkerbroek. De politie heeft de zaak in onderzoek.''' Dat er eerder ook al een incident was, klopt volgens Rebel. ,,Op dag één voor de minderjarige vluchtelingen in Barneveld is er wat geschreeuw geweest bij het veld. Daar zijn de jongeren op aangesproken en dat heeft zich daarna ook niet meer voorgedaan.'' Van der Tang: ,,Ons gaat het er niet om één bepaalde groep aan te wijzen die de overlast veroorzaakt, maar vooral om met elkaar er voor te zorgen dat de vluchtelingen hier veilig kunnen wonen.''

De gemeente heeft naar eigen zeggen begin deze week binnen de klankbordgroep overleg gevoerd met politie, vluchtelingenwerk en omwonenden over de situatie. ,,We nemen dit serieus en zullen snel stappen zetten. Zo gaat de politie meer surveilleren en wordt de begeleiding van minderjarige vluchtelingen door stichting Timon geïntensiveerd.''

GESPREKKEN Dat laatste bevestigt Hildebrand Bijleveld namens Stichting Timon. ,,We zullen de komende weken intensief in gesprek gaan met omwonenden om te horen wat er nu precies aan overlast ervaren wordt en te bespreken hoe we dit kunnen aanpakken.'' Volgens hem is het ook een kwestie van beeldvorming. ,,Kijk, voor deze jongens is hun nieuwe woonplek erg wennen. Ze krijgen van ons praktische professionele begeleiding, maar daarnaast komt ook de politie geregeld langs om zaken met ze te bespreken. Dat wil niet meteen zeggen dat er van alles aan de hand is.'' Ook de omwoners, vrijwilligers die naast de jongeren wonen, betrekt de stichting nauw bij de overlastdiscussie. ,,Zij kunnen de jongeren op weg helpen om snel te wennen aan de Nederlandse gewoonten en kunnen ook waarnemen wanneer het met één van de jongeren even minder goed gaat.''

Label:

Vluchtelingen