• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

'Snelheid Wesselseweg moet omlaag'

BARNEVELD De gemeente Barneveld wil de snelheid op de Wesselseweg bij Barneveld verlagen van 80 naar 60 of 50 kilometer per uur. Wethouder Hans van Daalen heeft goede hoop dat de provincie daar mee in wil stemmen. Hiervoor zou de bebouwde komgrens verlegd kunnen worden.

Jannes Bijlsma

Het verkeer op de Wesselseweg richting Barneveld krijgt vlak voor het dorp te maken met een heel scherpe bocht. Formeel geldt hier een snelheid van 80 kilometer per uur. Gevaarlijk, gaf raadslid Peter Spruijt van de ChristenUnie donderdagavond aan tijdens een commissievergadering. ,,60 is net haalbaar daar en 50 zou niet verkeerd zijn. Zeker ook gezien de bushalte met overstekende scholieren bij de bushalte. Kunnen we daarover niet met de provincie Gelderland in gesprek?" De Wesselseweg is een provinciale weg.

IN GESPREK Wethouder Hans van Daalen was het eens met Spruijts analyse en gaf aan daarover met de provincie Gelderland in gesprek te zijn. Hij vertelde dat het onderwerp al eerder ter tafel kwam, toen er sprake was van extra bebouwing bij de school. ,,De provincie wilde toen nog niet meewerken, omdat die bebouwingsplannen nog niet concreet waren."

DOORSTROMING Sowieso is de provincie ,,niet zo happig op het veranderen van de komgrenzen ten nadele van 80-kilometerwegen", aldus Van Daalen. ,,Die legt vooral de nadruk op een goede doorstroming van die wegen. We voerden deze discussie ook al rond de nieuwe rondweg Voorthuizen. De provincie houdt graag vast aan 80 waar dat maar enigszins kan."

Toch ziet de wethouder openingen, waardoor hij hoop heeft dat er iets gaat veranderen op de Wesselseweg. ,,Deze weg maakt onderdeel uit van het hele stelsel aan buitenwegen, waar nu naar gekeken wordt. Dit staat in relatie tot de mogelijke Rondweg-Oost om Barneveld. Dat heeft allemaal met elkaar te maken." Van Daalen toonde zich bereid om te onderzoeken of de invoering van een adviessnelheid op die plek tot de mogelijkheden behoort, totdat de plannen met betrekking tot de rondweg concreet worden.