• Eigen foto

Steun natuurclubs voor proef snelheidsverlaging N303

VOORTHUIZEN Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten steunen Voorthuizenaar Diederick Huizinga in zijn pleidooi om de maximumsnelheid op de N303 tussen Voorthuizen en Putten te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur, bij wijze van proef. Volgens de natuurorganisaties zou deze maatregel het aantal wildaanrijdingen aanzienlijk terugdringen, evenals op andere provinciale wegen in de gemeente Barneveld.

Jannes Bijlsma

Huizinga lanceerde zijn idee twee weken geleden bij een statencommissievergadering en presenteerde het afgelopen zaterdag in deze krant, als onderdeel van een totaalpakket van verkeersmaatregelen voor de Veluwe. De Voorthuizenaar ziet dat veel navigatiesystemen het verkeer dwars door de Veluwe leiden, in plaats van over de snelweg waar dat in zijn ogen hoort.

RONDWEG Het omlaag brengen van de snelheid op de N303, zou het traject een stuk minder aantrekkelijk maken voor het verkeer om via dat traject in noordelijke richting te rijden. Huizinga wil zo voorkomen dat Putten volstroomt met auto’s, nadat de Rondweg Voorthuizen volgend jaar is geopend.

VERBINDINGSZONE De natuurverenigingen willen zich niet mengen in verkeerstechnische discussies, maar steunen Huizinga’s idee om een andere reden: de wildaanrijdingen die er op het traject plaatsvinden. ,,Er ligt een ecologische verbindingszone aan dat traject”, weet boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer. ,,Herten en reeën steken er over. De weg is krap en leent zich niet voor die snelheid, zeker nu het verkeer er toe lijkt te nemen. De lengte van het traject is tamelijk kort; de tijdwinst die je hebt met 80 in plaats van 60 is relatief klein. Een verlaging van de snelheid ligt daarom voor de hand. Dat zou het aantal aanrijdingen aanzienlijk terugbrengen.”

OPZIJ KIJKEN Natuurmonumenten is momenteel druk bezig met een onderzoek naar hoe het aantal aanrijdingen met wilde dieren kan worden teruggedrongen. ,,Het is ons tot nu toe gebleken dat veel aanrijdingen worden veroorzaakt op wegen zonder afrastering, waar het wild dus niet wordt tegengehouden”, aldus woordvoerder Luc Berris. ,,Daarnaast gebeuren ze vaak op plekken waar 80 mag worden gereden. Daar waar 60 het maximum is, zijn zo goed als geen aanrijdingen. Dit komt omdat mensen op lagere snelheid relatief vaker naar opzij kijken. Bij 80 kijken mensen verder vooruit dan bij 60. En reeën worden niet geraakt als ze tweehonderd meter voor je oversteken, maar vijftig meter voor je.

WILDE ZWIJNEN Andere provinciale wegen in de gemeente Barneveld zouden zich, wat betreft het aantal wildaanrijdingen, nóg beter lenen voor een snelheidsverlaging, denkt Berris. ,,Tussen Voorthuizen en Garderen, de N344, zijn geregeld aanrijdingen met wilde zwijnen. En tussen Putten en Garderen worden ook dam- en edelherten geraakt door auto’s.”

initiatiefnemer Huizinga begrijpt dat een snelheidsaanpassing op andere wegen dan de N303 'misschien meer voor de hand ligt', als het om wildaanrijdingen gaat. ,,Maar je moet ergens beginnen. En omdat de N303 een lokale verbindingsweg is, kun je de snelheidsverlaging er relatief gemakkelijk realiseren. Ik ben erg blij met de steunbetuigingen van de natuurverenigingen. Hopelijk kunnen we de provincie ”

Gedeputeerde Bieze onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de Huizinga’s verkeersplannen, waar de snelheidsbeperking op de N303 onderdeel van is. Het is nog niet duidelijk wanneer zij met haar bevindingen komt.