'Taalklas kan vluchtelingenstroom aan'

BARNEVELD De Taalklas in Barneveld breidt de lessen uit naar donderdag en vrijdag. Mogelijk vanaf april geeft basisschool De Lijster vier dagen per week taalonderwijs aan asielzoekerkinderen met een taalachterstand.

Simon Haverschmidt

Dat heeft de gemeente Barneveld woensdag afgesproken met de besturen van een groot aantal basisscholen. ,,Er is behoefte aan meer plaatsen in de Taalklas, omdat de instroom van vluchtelingen de komende tijd toeneemt'', verklaart gemeentewoordwoordvoerder Bertil Rebel.

NOODZAKELIJK In 2011 namen bijna alle schoolbesturen in de gemeente Barneveld het initiatief voor deze centrale vorm van taalonderwijs. ,,Het is een goede en noodzakelijke voorziening voor de eerste opvang van kinderen van asielzoekers met een verblijfsvergunning'', aldus Rebel. De lessen aan deze leerlingen, die geen Nederlands spreken, zijn erop gericht hen zo snel mogelijk een veilige omgeving te bieden en hen Nederlands te leren.

Specifiek gaat het om leerlingen van 4 tot en met 10 jaar die nog geen jaar in Nederland wonen. Ook leerlingen van 4 en 5 jaar die hier al langer zijn, maar een grote taalachterstand hebben, krijgen taalonderwijs in de school aan de Lijsterhof. Zij bezoeken gedurende ongeveer één jaar twee dagen per week de Taalklas. Die is straks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open. Bovendien worden de leerlingen dan ingedeeld in de groepen 1-4 en 5-8.

VEEL ERVARING ,,De Lijster vangt al jaren lang asielzoekerkinderen op en heeft inmiddels veel ervaring met het onderwijs aan deze kwetsbare groep leerlingen'', meldde directeur Betty Nederlof eerder aan deze krant.

,, Naast de Taalklas gaan de nieuwkomers naar hun groep met leeftijdsgenoten en volgen daar een programma op hun niveau. De kinderen worden regelmatig uit de klas gehaald door onze interne begeleider, onze stagiaires of onze vrijwilligster, om oefeningen te doen en in het Nederlands te praten. In de klas kunnen zij al snel met veel vakken meedoen en naarmate hun taal zich ontwikkelt, wordt dat steeds meer. Daar waar dat nog niet lukt, werken zij dus aan hun eigen programma. Kinderen in de hogere groepen krijgen ook een maatje toegewezen, dat hen helpt en veel voordoet. Door deze manier van werken wordt de leerkracht ontlast en kan hij/zij zich goed richten op de groep.''

De gemeente Barneveld betaalt de uitbreiding van de Taalklas, die 23.000 euro kost.

Label:

Vluchtelingen