• Heliflight.nl

Terrein klaar voor vluchtelingen

BARNEVELD De 22 nieuwe prefab-vluchtelingenwoningen die een plek krijgen op het grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld, arriveren volgende week. Dat meldt aannemingsbedrijf Vink, die het grondwerk op de locatie op zich heeft genomen.

Wouter van Dijk

Wanneer de huizen geschikt zijn voor bewoning is nog niet bekend. Inmiddels vindt voorbereidend overleg plaats met de buurt, om de komst van de nieuwe inwoners van Barneveld in goede banen te leiden. Volgens uitvoerder Johan Kraaij van Vink kunnen de huizen - die vanuit een fabriek in Drunen naar Barneveld getransporteerd worden - in een week tijd geplaatst worden op de inmiddels gerealiseerde fundamenten. ,,Daarna hebben wij nog zo'n twee weken nodig om de bestrating rond de woningen af te ronden, riolering aan te sluiten en de nutsvoorzieningen aan te leggen. De bouwer van de huizen heeft daarnaast ook nog tijd nodig voor afrondende werkzaamheden.''

Daarmee komt de komst van de groep vluchtelingen met een verblijfsstatus een stap dichterbij. Om hun komst goed voor te bereiden, zijn gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld vorige week gestart met overleggen binnen een klankbordgroep, waarin ook VluchtelingenWerk, vertegenwoordigers van de buurt, de scholen en de naastgelegen kerk De Burcht vertegenwoordigd zijn. ,,Vorige week is deze groep voor de eerste keer bij elkaar geweest'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Binnen de groep wordt volgens hem én volgens de woningstichting ook gekeken naar de veiligheid rondom de woningen. Buurtbewoners gaven eerder in bezwaren tegen het bouwplan aan zich hier zorgen over te maken. Woordvoerder Yvette Glättli van de woningstichting: ,,Binnen de klankbordgroep overleggen we wat er voorafgaand aan de bewoning nog moet gebeuren en stemmen we verdere begeleiding af.'' Ze verwacht over dit proces in de loop van deze week meer duidelijkheid te kunnen geven.

De 22 huizen zijn geschikt voor in totaal ongeveer zestig tot zeventig vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zodra de woningen gereed zijn, wijst het Collectief Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de woningen toe aan de nieuwe bewoners, in overleg met de woningstichting en de gemeente Barneveld. Rebel: ,,Waarbij wij als gemeente aangeven het liefst een goede mix te zien tussen alleenstaanden en gezinnen.''

De woningen mogen op het terrein maximaal tien jaar blijven staan.

Label:

Vluchtelingen