Twee ton voor Vluchtelingenwerk Barneveld

BARNEVELD Vluchtelingenwerk Barneveld ontvangt in ieder geval ruim 174.000 euro van de gemeente Barneveld om begeleiding en ondersteuning van nieuwkomende vluchtelingen dit jaar te kunnen uitvoeren. Dat bedrag is gebaseerd op de verwachting dat begeleiding nodig is voor 84 volwassen vluchtelingen. De verwachting is dat het benodigde bedrag dit jaar zal oplopen tot ongeveer twee ton.

Dat laatste omdat de verwachting is dat het aantal nieuwe vluchtelingen in Barneveld in de tweede helft van dit jaar hoger zal uitvallen. Die meerkosten kunnen volgens het college van burgemeester en wethouders gedekt worden uit geld dat Barneveld ontvangt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.

De meeste nieuwe vluchtelingen zullen uit Syrië komen. Net als vorig jaar blijft het volgens het college lastig van tevoren in te schatten hoeveel vluchtelingen dit jaar precies in Barneveld zullen arriveren. Afgelopen jaar vonden in totaal 190 vluchtelingen onderdak in Barneveld.

Vluchtelingenwerk Barneveld helpt de nieuwkomers bij onder meer huisvesting, ondersteuning bij procedures en gezinsherenigingen en bij maatschappelijke begeleiding. Direct bij aankomst van een nieuwe vluchteling of een gezin wordt een Barneveldse vrijwilliger gekoppeld, die helpt bij het wegwijs maken in de gemeente en bij inburgering. Vluchtelingenwerk Barneveld heeft op dit moment twee betaalde krachten en daarnaast een zeer groot aantal vrijwilligers.

Label:

Vluchtelingen