• Pauw Media
  • Pauw Media
  • Pauw Media
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel

'Vluchtelingen laat je niet onder brug slapen'

BARNEVELD ,,Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging laat je niet onder de brug slapen. Dan doe je wat je kunt.'' Met die boodschap hield burgemeester Asje van Dijk maandagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een warm pleidooi voor vluchtelingenopvang in Barneveld. ,,We mogen daarbij best idealistisch zijn en onze waarde van naastenliefde hoog houden.''

Dit jaar zal dit voor Barneveld een opgave zijn, verwacht de burgemeester. Barneveld staat aan de vooravond van de bouw van 22 woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning op een grasveld aan de Churchillstraat. Daarnaast werkt de gemeente samen met Woningstichting Barneveld momenteel plannen uit voor een tweede soortgelijke locatie. Barneveld kreeg voor afgelopen jaar de taak 113 vluchtelingen op te vangen, dit jaar volgen er nog 140 mensen.

Van Dijk benadrukte tijdens zijn toespraak in de met ruim 350 toeschouwers gevulde hal van het gemeentehuis dat bij dit vraagstuk ook ,,oprechte gevoelens van onveiligheid, ongerustheid en onzekerheid'' gehoord mogen worden. ,,Daar is niets vreemds aan. Hebben we niet allemaal soms dat gevoel van 'wat komt er op ons af?' en 'kan dat allemaal wel?' Die gevoelens verdienen onze volle aandacht. We moeten ons inleven in gevoelens van angst, zonder daarbij in achterdocht of stemmingmakerij te vervallen. We moeten realistisch zijn, maar vooral ook idealistisch en solidair. Democratie en rechtsstaat zijn ons te kostbaar om ze prijs te geven aan macht van spierballen of de hardste schreeuwers.''

Van Dijk blikte in zijn toespraak verder kort terug op het afgelopen jaar, waarin de werkgelegenheid groeide, het aantal woninginbraken afnam en verschillende nieuwbouwprojecten het licht zagen. Specifiek noemde hij het nieuwe station Barneveld Zuid, de herbouw van de Puurveense Molen en de bouwstart van de Midden Nederland Hallen. Afsluitend maakte hij tijdens zijn toespraak de vrijwilliger van het jaar 2016 bekend, de Voorthuizenaar Chris van Beek.

Label:

Vluchtelingen