• Wouter van Dijk

'Voorkom schoolklassen vol vluchtelingen'

BARNEVELD In de 'stilte voor de storm' bereidt Barneveld zich voor op de komende stroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er zijn contacten gelegd met scholen, die straks vluchtelingenkinderen moeten opnemen, met organisaties die werkervaringsplaatsen aanbieden en met vrijwilligers die zich inmiddels hebben aangemeld voor begeleiding.

Wouter van Dijk

Dat meldde wethouder Hans van Daalen woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie Samenleving. Omdat Barneveld zich volgens hem met name richt op gevluchte gezinnen, heeft de toestroom consequenties voor basisscholen én middelbare scholen. ,,Gaan die scholen dat wel redden, vooral als het gaat om taalproblemen?'', uitte Arjan Westerneng (CDA) zijn zorgen. ,,En hoe zorg je voor een evenredige spreiding onder de scholen, zodat je voorkomt dat je op bepaalde scholen vluchtelingenklassen krijgt", voegde Monique Rosbergen (Pro'98) toe.

Gesprekken hierover hebben inmiddels met alle schoolbesturen van de basisscholen plaatsgevonden en zullen deze week ook volgen met de middelbare scholen, gaf Van Daalen aan. ,,Waarbij is afgesproken dat elke school haar verantwoordelijkheid heeft en dat scholen elkaar ook scherp houden. De ouders hebben de keuzevrijheid, maar scholen mogen leerlingen niet weigeren.''

Hoe zit dat met islamitische kinderen, gaan die ook naar christelijke scholen?, wilde Heimen Schuring (ChristenUnie) weten. ,,Jazeker'', gaf wethouder Aart de Kruijf aan. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de vluchtelingenkinderen in Kootwijkerbroek. Die zitten nu op de christelijke Beatrixschool.''

Om te zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk hun draai vinden, is er de taalklas op basisschool De Lijster. ,,We denken er momenteel aan binnenkort een tweede taalklas op te zetten'', aldus Van Daalen. ,,Daarnaast adviseert de leerkracht van deze speciale klas diverse leerkrachten van andere scholen als het gaat om extra taalondersteuning.''

Snel de taal leren staat volgens de wethouder ook centraal bij de zoektocht naar werkervaringsplekken.

Van Daalen: ,,Daarover zijn we in gesprek met partijen als Ons Bedrijf, Ruiter Werkt, zorgboerderij 't Paradijs en Elan. Voordat de nieuwkomers doorstromen naar een reguliere baan, is het goed om ze in een beschermde omgeving kennis te laten maken met de Nederlandse taal.'' Ook wat betreft regulier werk zijn er al voorbereidingen getroffen ,,Er zijn al ondernemers die ons gebeld hebben met de vraag wat ze kunnen betekenen'', aldus wethouder Gerard van den Hengel.

,,En hoe mobiliseren we de vrijwilligers die zich hebben aangemeld?", wilde Leendert de Knegt (SGP) weten. Daarvoor lopen volgens Van Daalen contacten met Vluchtelingenwerk Barneveld, Welzijn Barneveld en het Duo-project. ,,We willen dat goed op elkaar aan laten sluiten. Op dit moment is onze zorg vooral de contacten en het enthousiasme warm te houden, aangezien de grotere stroom vluchtelingen nog niet binnen is.''

Label:

Vluchtelingen