• Wouter van Dijk

VVD: 'Dit is de omgekeerde wereld'

BARNEVELD Barneveldse burgers riskeren een boete omdat jongeren hun lege kliko's omtrappen, dát is werkelijk de omgekeerde wereld. Inwoners kunnen dit ervaren als onrechtvaardig en 'burger pesten'. Dat stelt althans VVD-raadslid Mijntje Pluimers. Ze vraagt het college van burgemeester en wethouders om opheldering en wil zo snel mogelijk een gesprek over het takenpakket van de boa's. Ook de ChristenUnie reageert kritisch en vindt vooral het boetebedrag aan de hoge kant.

Wouter van Dijk

Zaterdag meldde deze krant dat burgers die hun lege kliko niet op tijd van de stoep halen, een bekeuring riskeren van 99 euro. Eerst krijgen deze mensen een waarschuwingsbrief in hun vuilcontainer, maar bij een tweede overtreding een proces verbaal en een boete. Lege kliko's zijn aan hun nummers gemakkelijk te herleiden tot de eigenaren.

STEVIGE AANPAK Met deze aanpak moet voorkomen worden dat lege kliko's te lang aan de weg blijven staan, want ze blijken een prooi te zijn voor schooljeugd. fietsende scholieren trappen ze geregeld om. De controles starten in Veller, omdat veel schooljeugd door deze wijk fietst. Volgens de toezichthouders staan de lege kliko's te lang aan de weg en zijn het vaak ook dezelfde kliko's die langer blijven staan. Daarom is een stevige aanpak van het 'kliko-probleem' nodig, zo stelde Wim Pater, leidinggevende van de toezichthouders afgelopen zaterdag.

KWALIJK ,,Dus doordat schooljeugd vandalistisch gedrag vertoont, worden burgers beboet. Dat vind ik kwalijk'', stelt Pluimers. Niet alleen kwalificeert ze dit als de omgekeerde wereld, ze zet ook vraagtekens bij het takenpakket van de boa's. ,,Het bewaken, waarborgen of verbeteren van de veiligheid op straat, waaronder het aanspreken en beboeten van reljeugd, is een taak die prioriteit hoort te hebben bij de boa's, net als het ingrijpen bij crimineel gedrag en het voorkomen van criminele activiteiten.''

Het beboeten van mensen die hun lege kliko niet op tijd van de straat halen, hoort daar volgens Pluimers niet bij. ,,Is het college bereid deze taak te schrappen uit het takenpakket van de toezichthouders?", wil ze weten.

Daarnaast vraagt Pluimers zich af of het te lang laten staan van lege vuilcontainers überhaupt een probleem oplevert, afgezien van de trappende jeugd. ,,In mijn gehele raadsperiode (sinds maart 2010, red.) ben ik nog nooit door burgers aangesproken op genoemd probleem.'' Ze wil dat het college naar aanleiding hiervan het takenpakket van de boa's zo snel mogelijk op de politieke agenda zet.

BOETEBEDRAG TE HOOG Ook de fractie van de ChristenUnie vraagt het college om opheldering over deze kliko-aanpak. Zo vindt fractievoorzitter Lukas Scheijgrond het bedrag van de boete van 99 euro veel te hoog en niet in vergelijking met bijvoorbeeld een bon voor fout parkeren (90 euro). Ook praktisch gezien heeft Scheijgrond zijn bedenkingen. ,,We snappen dat er problemen ontstaan doordat jongeren kliko's omtrappen, maar we vragen ons wel af of dit beleid het probleem oplost. Veel kliko's worden namelijk omgegooid op de dag dat ze worden opgehaald.''

BLAUWE CONTAINER Daarnaast signaleert Scheijgrond enkele inhoudelijke bezwaren. Zo stelt hij dat het mogelijk moet blijven voor burgers om hun kliko de avond van tevoren buiten te zetten. Ook ziet zijn fractie een prakisch probleem met de blauwe containers, waar geen huisnummers op staan. ,,Bij ons zijn verschillende straten bekend waar blauwe kliko's wel eens van eigenaar wisselen en waar mensen niet zeker weten welke kliko op hun naam staat. We moeten voorkomen dat deze mensen een bon krijgen, omdat de buurman de kliko nog niet heeft binnengehaald.''

NUMMERSTICKERS Dat probleem kan volgens Scheijgrond opgelost worden met nummerstickers. Tot die tijd zou het klikobeleid voor wat betreft blauwe containers moeten worden uitgesteld, vindt hij. ,,Sowieso is het daarnaast goed dit beleid over een jaar te evalueren, met gegevens over vermindering van het probleem en het aantal opgelegde boetes.''