• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

'Werk Harselaartunnel snel zichtbaar'

BARNEVELD Ruim zeven weken nadat de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat in Barneveld is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, lijkt er op deze plek nog niet veel gebeurd te zijn. ,,Ondertussen is er in de afgelopen weken wel degelijk veel voorbereidend werk uitgevoerd, deze week starten de eerste graafwerkzaamheden.''

Wouter van Dijk

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. De overweg zelf ligt er momenteel nog net zo bij als begin januari, toen de hoofdverbinding tussen Barneveld en Voorthuizen werd afgesloten. ,,In de tussentijd is tankstation De Tolboom gesloopt, zijn bomen gekapt op de plek waar straks de tunnelbak wordt gegraven en is er grondwerk uitgevoerd om het Binnenveld te verbreden'', zegt Rebel. Ook wordt op dit moment een grondsanering uitgevoerd ter hoogte van Transferium Barneveld Noord. Vervuilde grond wordt afgevoerd.

Deze week start BAM Infra, de uitvoerder die de infrastructuur rondom de Harselaartunnel aanpakt, met voorbereidingen voor de boringen onder de spoorlijn. Dit om straks leidingen te kunnen gaan verleggen. ,,Dat onderzoek is nodig, omdat het spoor tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere keren is gebombardeerd'', zegt Rebel. ,,Op dit moment legt men de laatste hand aan een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Snel daarna wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuipen voor de boringen. Zodra de boring gereed is en de rioolputten zijn geleverd, kan het rioolwerk en het aanbrengen en verleggen van kabels en leidingen van start gaan.'' Daarnaast start volgens Rebel zeer binnenkort het leegmaken van de aangekochte terreinen langs de Stationsweg.

De komende maanden blijft de overweg open voor fietsers. Na de zomervakantie start het grote graafwerk voor de nieuwe tunnel en worden fietsers omgeleid via een tijdelijke spoorwegovergang iets verderop. Aan de andere kant van de overweg blijft het voor automobilisten tot en met zondag 5 maart mogelijk om het transferium te bereiken via de Baron van Nagellstraat. Welk bedrijf de tunnel gaat aanleggen, is nog niet bekend. In totaal neemt het gehele project twee jaar in beslag.