• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Woningen voor vluchtelingen aan Churchillstraat

BARNEVELD Op het grasveld direct naast De Lijsterhof in Barneveld komen in totaal 22 semi-permanente woningen, bedoeld voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De huizen kunnen er op zijn vroegst in het voorjaar staan, en blijven daar voor een periode van maximaal tien jaar. ,,Het zijn géén containerwoningen, maar goede huizen met een nette uitstraling.''

Wouter van Dijk

Dat bevestigt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel desgevraagd. Gemeente en Woningstichting Barneveld hebben het plan gezamenlijk voorbereid. Het gaat om de locatie die enkele jaren geleden in gebruik was als tijdelijke huisvesting van basisschool De Lijster, toen de nieuwbouw daarvoor gerealiseerd werd. ,,Praktisch gezien is het een handige plek omdat het gemeentegrond is en omdat de bestemming zich ertoe leent'', zegt Rebel. ,,Daarnaast is het wat ons betreft een goede locatie, omdat het naar ons idee beter voor de integratie is om deze mensen in het dorp op te nemen, in plaats van een locatie achteraf of op een bedrijventerrein.''

Daarnaast zijn er in de directe omgeving van de beoogde plek geen woonhuizen. Tussen deze plek en de Lijsterstraat staat De Lijsterhof, aan de andere kant het kerkgebouw De Burcht en het grasveld richting de Churchillstraat.

Met de extra huisvesting wil Barneveld een flinke slag slaan in de opvangkwestie; nog dit jaar moet de gemeente concrete plannen hebben om in totaal 73 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.) te huisvesten. Volgend jaar komen daar nog eens 139 statushouders bij, voor 2017 zullen het er daarna minimaal 140 zijn. ,,Op deze plek kunnen we, afhankelijk van het aantal gezinnen, straks globaal veertig tot vijftig mensen een plek geven. Daarmee zijn we er nog niet, dus we zoeken nog verder naar andere geschikte locaties.''

De periode van tien jaar is volgens Rebel ook bewust gekozen. ,,Je kunt ook met containerwoningen gaan werken voor één of twee jaar, maar dan heb je na een relatief korte periode weer veel beweging.''

Het besluit voor deze woningen is genomen, desalniettemin wil de gemeente wel, samen met de woningstichting en Vluchtelingenwerk Barneveld, met omwonenden in gesprek over dit plan. ,,Dat we hier gaan bouwen staat vast, maar wellicht kunnen omwonenden nog wel met ons meedenken hóe we een en ander gaan regelen.'' Daarom is morgenavond een besloten bijeenkomst gepland. ,,We willen dat bewust besloten houden'', legt Rebel uit. ,,Niet omdat we geheimzinnig willen doen, maar we willen omwonenden de kans geven dat ze open en vrij kunnen spreken.''

De maximumperiode van tien jaar staat vast in de afspraken met de woningstichting, benadrukt Rebel. ,,De woningen kunnen daarna zelfs gemakkelijk verplaatst worden naar een andere plek, mocht dat nodig zijn.''

Omdat het gaat om huisvesting van mensen uit oorlogsgebieden en met vaak traumatische vluchtervaringen, heeft de gemeente ook plannen om voor de bewoners psychosociale hulp in te schakelen.

Label:

Vluchtelingen