• Jerry Lampen

'Zoek oplossingen voor mensen in nood'

Open brief

Het vluchtelingenprobleem en de daarmee gepaard gaande menselijke ramp die zich momenteel voltrekt, is volkomen duidelijk en de grootste op dit gebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik wil in deze brief aankaarten hoe de gemeente Barneveld hiermee omgaat en welke verantwoordelijkheid zij momenteel neemt.

Eerst een paar actuele cijfers: gemiddeld komen er wekelijks 3.000 vluchtelingen naar Nederland met een vluchtelingenstatus. Barneveld heeft als doelstelling om in 2015 250 statushouders op te nemen en in 2016 eveneens 250. De gemeente is nu druk aan het steggelen met de Woningstichting om 24 woningen ter beschikking te krijgen. De energie richt zich nu op twee zaken:

- Wethouder Aart de Kruijf doet een analyse naar de verdringing op de Barneveldse woningmarkt voor bestaande woningzoekenden.

- De Woningstichting wil eventueel een apart onderzoek doen naar de gevolgen voor de gemiddelde wachttijd voor lokale woningzoekenden.

In mijn beleving zou de energie moeten zitten in het vinden van oplossingen voor de mensen die nu in nood verkeren. Dit mag je van een ondernemende gemeente als Barneveld ook verwachten.

Met veel ondernemers in ons midden en veel campings in de buurt, moet het toch mogelijk zijn om op korte termijn met concrete oplossingen te komen?

Mijn verzoek aan de gemeente is om de ambitieuze doelstellingen zo snel mogelijk concreet in te vullen, in lijn met onze christelijke waarden. En ook voordat staatssecretaris Dijkhoff zelf aanvullende eisen aan ons stelt.

Wat zou er mooier zijn als dit voor Kerst 2015 wordt gerealiseerd?

Eric Groen

Barneveld

Label:

Vluchtelingen