Streep door monument voor 'andersdenkenden' Ede

EDE Op advies van de commissie Beeldende Kunsten Ede (CBKE) heeft Ede besloten de schenking van de Stichting Zelfacceptatie van een nationaal monument voor zelfacceptatie niet te aanvaarden.

De Stichting Zelfacceptatie bestaat sinds 2006 en heeft haar zetel in Ede. De stichting probeert ondersteuning te bieden aan mensen die worstelen met zelfacceptatie. Het gaat hier om mensen die er anders willen uitzien of anders willen zijn.

Volgens de stichting is dit onvermogen te wijten aan de steeds meer individualistisch worden van de maatschappij met de daaraan verbonden uiterlijke kenmerken en waardeoordelen. ,,Zelfacceptatie is het accepteren van de eigen goede en minder goede eigenschappen, omdat dit de basis voor de mens is om te functioneren."

Om meer bekendheid te geven aan het fenomeen zelfacceptatie wil de stichting een monument van een centraal geometrisch/gestileerd mensfiguur plaatsen, waarbij hoofd en romp bestaan uit gekleurde vlakken, plaatsen aan de afrit op de A12 bij de Poortwachter of aan de Zandlaan bij het CHE gebouw. Volgens de stichting krijgt zelfacceptatie door een monument een herkenbaar gezicht in de samenleving.

De CBKE adviseert Ede het kunstwerk niet te aanvaarden. De CBKE schat de artistieke waarde van het kunstwerk niet hoog in. De CBKE vindt het monument evenmin passen binnen de hoge kwaliteit kunstwerken die zich in Ede bevinden. Daarnaast verwacht de CBKE niet dat met het monument het doel - namelijk de bekendheid van zelfacceptatie bevorderen - bereikt zal worden.