• Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Jolanda Denekamp
  • Pauw Media

Op pad met Jolanda (36): Langs de Modderbeek 

ACHTERVELD De wandeling begint aan de Hessenweg in Achterveld, tegenover de katholieke St. Jozefkerk en hotel/café/restaurant De Roskam en voert langs de oevers van de recent meanderend gemaakte Modderbeek.

Jolanda Denekamp

Achterveld is een katholiek dorp in een protestantse regio. Nederland telt meer van dat soort bijzondere 'enclaves': Raalte, in de buurt waar ik ben opgegroeid, is ook zo'n katholiek dorp in een verder protestantse omgeving.

 

CHRISTOCENTRISCH Werp een blik op het exterieur van de bakstenen katholieke neo-romaanse St. Jozefkerk in Achterveld -nu in de steigers- en stap ook eens naar binnen om het interieur te bekijken. Het gebouw uit 1933 is ontworpen door de architect H.W. Valk. Op de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst kreeg hij les van onder meer Jos Cuypers bij wiens architectenbureau Valk tekenaar-opzichter was. Jos Cuypers was de zoon van Pierre Cuypers die het Rijksmuseum in Amsterdam ontworpen heeft. Valk op zijn beurt, werkte onder meer mee aan de bouw van de zuidvleugel van het Rijksmuseum. Zowel vader en zoon Cuypers als Valk, ontwierpen veel kerken. De kerk in Achterveld is een voorbeeld van een zogenoemde christocentrische kerk, een kruiskerk waarin het altaar een centrale en goed zichtbare plaats heeft, op de kruising van schip en dwarsschip. De achterliggende gedachte is dat de gelovigen volop betrokken worden bij de eredienst. Het middenschip is breed en de zijbeuken smal.Via de Schoonderbekerweg in Achterveld voert de route naar de Modderbeek. ,,De volgende keer gaan we het andere klompenpad volgen", vertelt de wandelaar die net het klaphekje dat toegang geeft tot de oever langs de beek, opent. ,,Zij heeft een klein blaartje", wijst ze op het meiske aan haar zij. ,,Ik heb helemaal geen blaartje maar een steentje in mijn schoen," luidt de verontwaardigde reactie.

 

MEANDEREND  Waterschap Vallei en Veluwe heeft de loop van de beek afgelopen najaar natuurlijker gemaakt. Het watertje is van een gekanaliseerde, diepere beek veranderd in een circa zes kilometer door het landschap meanderende beek. De oevers en vlakten langs het ondieper gemaakte, stromende, slingerende en heldere water zijn nog wat kaal, maar dat verandert in rap tempo. Bijvoorbeeld in een periode van langdurige regen, heeft het water in tegenstelling tot voorheen, nu de ruimte doordat het over de vlakten kan vloeien. Voor de aanleg van die extra bochten en overstromingsvlakken was extra (landbouw)grond nodig. Dat is via ruilverkaveling gerealiseerd.Het Waterschap heeft stuwen aangepast, zodat vissen hoogteverschillen kunnen overbruggen én heeft stuwen verwijderd; nodig om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die meer ruimte aan de natuur biedt. De provincie Utrecht wees de Modderbeek aan als natte ecologische verbindingszone. De verwachting is dat door het aanpakken van het stroomgebied van de beek, er een aantrekkelijker leefgebied voor planten en dieren ontstaat. Komende zomer nog maar eens kijken.

 

LEGO Een enkele kievit stapt parmantig op de oever aan de overzijde rond, luid zijn naam roepend. Mogelijk zullen ook kamsalamanders de Modderbeek als leefgebied gaan gebruiken. De ijsvogel is er al gesignaleerd en evenals de stekelbaars. Terwijl ik een foto van heermoes maak, reageert een passerende wandelaar: ,,Dat is net een soort lego waarvan de stengels allemaal als bouwstenen in elkaar passen." Heermoes is giftig voor paarden, maar wordt in de homeopathie als geneesmiddel gebruikt.De plantengroei langs de oevers moet nog op gang komen.

Door een klaphek een stukje over het fietspad en dan landgoed De Boom in opnieuw via een klaphek.Via een smal paadje langs een weiland gaat het naar de Postweg met links het parkeerterrein van partycentrum De Klaveet. Een dagpauwoog fladdert in de zon boven het gras. Oversteken en over het parkeerterrein langs boerderij Groot Zandbrink opnieuw een paadje tussen een sloot en weiland mét zicht op een prachtige zwarte schaapskooi en schapen. Het pad voert rondom het weiland het bos in en slingert daar tot de asfaltweg. Oversteken en verderop voert de route opnieuw een bos in. Bomen op walletjes door water omgeven: rabatten. Wat opvalt is dat er in het voorjaar vooral veel witte bloempjes in het bos en de bermen te vinden zijn. Hoewel, de weilanden zijn soms kleurrijk geel door de paardenbloemen, soms ook al uitgebloeid.

 

KLAPHEKJES EN OVERSTAPJES  Het zandpad wordt voor de boerderij een klinkerpad dat de koeien ook gebruiken, zo te zien aan de vlaaien. Opnieuw door een aantal klaphekjes om te eindigen op de Postweg in De Glind. Langs de (gedempte) put met beeltenis van Ds. Rudolph naar de speelvijver. Waterleliebladeren bedekken het wateroppervlak: schoon water dus. Opnieuw een smal paadje langs een sloot, met enkele overstapjes. Nu volgt de route de oever van de Modderbeek richting Barneveld om via de Helweg weer in Achterveld uit te komen. Daar staat in een hoekje langs het fietspad tussen de huizen de gewone vogelmelk, een wit bloempje met een prachtig 'hartje'. Aan het eind van het fietspad loopt u 'tegen' de achterkant van de katholieke kerk aan, linksaf door 't Laantje en rechtsaf: u bent weer bij hotel/restaurant/café de Roskam. Werp nog even een blik op de St. Jozefkerk. Wie deze 10 km-route wil verlengen, kan in De Glind de Op Pad met de route van 21 juni 2016 eraan vastplakken.

Modderbeek

Afstand: 10 kilometer

Start-/eindpunt: P-Hessenweg, Achterveld, tegenover de katholieke kerk & hotel/cafe/restaurant de Roskam Hessenweg 212.

Bereikbaarheid: Bushalte Huize St. Joseph, Hessenweg, Achterveld

Horeca: In Achterveld onder meer hotel/café/restaurant De Roskam, www.deroskam.nl; in De Glind: restaurant Dok14, www.dok14deglind.nl

Honden aan de lijn

Uitrusting: Goed schoeisel, paden kunnen af en toe modderig zijn

Toegankelijkheid: Niet geschikt om te fietsen, smalle paadjes, ook langs slootjes, enkele overstapjes over afrastering en door klaphekjes

Aansluitende routes: Eerdere Op Padroute Groen en Rustig De Glind (21 juni 2016) sluit aan de zuidkant aan (totale lengte wordt dan ongeveer 15 km).

ROUTEBESCHRIJVING

r.a. = rechtsaf

l.a. = linksaf

r.dr. = rechtdoor

Start vanaf de parkeerplaats/hotel-restaurant Roskam aan de Hessenweg in Achterveld; loop over het trottoir langs de Hessenweg richting Barneveld; 1e straat na bushalte r.a. bij paddenstoel 20318, Schoonderbekerweg; voor beek r.a. door hekje langs oever van de Modderbeek; door hekje, einde l.a. (Koningin Julianaweg, wordt Asschatterweg), over fietspad; 2e l.a. door hekje landgoed De Boom; einde op splitsing rechts aanhouden en door hekje langs weiland; einde r.a. voor asfaltweg (Postweg) en direct l.a. asfaltweg oversteken over parkeerplaats Groot Zandbrink, langs 'houthok';

einde parkeerplaats r.a. over grasveld en bij houten wegwijzer l.a. over betonpad; voor weiland l.a. smal paadje tussen sloot/weiland; u passeert de schaapskooi (foto); paadje blijven volgen langs weiland, wordt slingerend paadje met bochten door bosje; gaat aantal keer over plankjes; einde (voor asfaltweg) r.a. en bruggetje over), asfaltweg (Moorsterweg) oversteken (pas op!), bruggetje over en pad naar rechts langs asfaltweg volgen; einde l.a., verderop r.dr. langs houten slagboom; links aanhouden, zijwegen negeren; 1,5 km volgen; wordt klinkerweg voor boerderij, door klaphekjes, wordt zandweg; bomenlaan naar links volgen (voor varenveld); einde door klaphekje asfaltweg (Postweg, pas op!)

oversteken en r.a. richting De Glind; 1e l.a. (schuin t.o. bushalte in De Glind); r.dr. om grasveld met gedempte put afbeelding ds Rudolph; l.a. naar vijver en pad rechts om de vijver volgen; op splitsing rechts aanhouden en voor het metalen hek r.a. over planken sloot, paadje naar links volgen; r.dr over 2 overstapjes (soms 1 omdat draad omheining niet gespannen is) door weiland langs haag; einde grindpad l.a.; einde r.a. Schoonderbekerweg; zijwegen negeren; direct na Modderbeek r.a. door het klaphekje en pad langs meanderende beekoever volgen; klaphekje door, r.a., klaphekje door en pad langs beekoever vervolgen; einde l.a. Helweg; einde Hessenweg oversteken en l.a. over fietspad; 1e r.a. Klettersteeg (na sportpark); 1e l.a. Klettersteeg, wordt smaller fietspad en buigt naar rechts (in hoekje gewone vogelmelk, foto), fietspad volgen tot kerk; voor de kerk l.a. 't Laantje'; einde r.a. Hessenweg, u bent weer bij de parkeerplaats/bushalte/uw fiets/hotel/restaurant De Roskam.

Jolanda Denekamp is natuurgids en freelance-journalist. Haar redactiebureau Taal en Teken verzorgt teksten op het gebied van de natuur, outdoor en cultuurhistorie. Voor de Barneveldse Krant zet ze tweewekelijks een wandel-, fiets- of andere route uit.

Eerdere afleveringen Op pad met Jolanda:

1) Rondom de Goudsberg

2) Hoog Buurlo, parel van de Veluwe

3) Landgoed 't Sol bij Garderen

4) Stuifzandheuvels en bloeiend haarmos

5) Mossel op de Veluwe

6) Langs kazematten en door loopgraven

7) Tussen zwaartepunt en Krachtighuizen

8) Extreme temperaturen op het Wekeromse Zand

9) Steppen rond schietbaan Scherpenzeel 

10) Op zoek naar wisenten

11) Achterlangs Stroe en Garderen

12) Verrassende kanoroute op Valleikanaal

13) Groen en rustig De Glind  

14) Kanorondje Leusden

15) Hollands plaatje rond Terschuur

16) Fietsen langs verborgen akkers

17) Drie soorten hei binnen handbereik

18) ´Waterwandeling´ landgoed Leuvenum

19) Nieuwe wildernis bij Barneveld 

20) Staand door de grachten

21) Van melk-drive naar snijbiet

22) Over het Millinger- en Caitwickerzand

23) ´Het lijkt hier wel buitenland´

24) Wandelen in hondenlosloopgebied

25) Route voor scootmobiel op Pauwenhof

26) Kerstwandeling tussen sparren en hulst

27) Sneeuwtraining op het Wekeromse Zand

28) Een meer verbonden met de Oranjes

29) Apaches en geslagen vogels

30) Wandelen over Heerlijkheid Stoutenburg

31) Wandeling langs beken en plassen

32) Drummers in het beukenbos

33) Reptielen op Den Treek-Henschoten

34) Architectonisch juweeltje in het bos

35) Nieuwe natuur om de hoek