• verkiezing barneveld

    Erik van't Land

Van der Tang (SGP): 'Nu snel doorpakken'

BARNEVELD Het is een logische keuze om nu met de vier grootste partijen te gaan praten over een coalitie-akkoord, vindt fractievoorzitter Koos van der Tang (SGP). ,,Er zijn goede gesprekken geweest met informateur Henk Lambooij en op basis daarvan ligt het voor de hand dat we met de combinatie SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA verder gaan. We zullen dat traject de komende dagen voortvarend oppakken. We zijn het aan de kiezer verplicht zo snel mogelijk te handelen.''

Wouter van Dijk

Een coalitie met drie partijen had qua zetelverdeling ook gekund. SGP, CU en Pro'98 zouden dan bijvoorbeeld samen al een krappe meerderheid hebben in de raad. Van der Tang: ,,En er zijn meer combinaties mogelijk met drie partijen, maar ik vind de keuze voor vier partijen eigenlijk wel logisch. Op die manier ontstaat naar mijn idee een breder draagvlak in de samenleving, en dat zorgt voor stabiliteit.''

Van drie van de vier genoemde partijen is de kandidaat-wethouder bekend: Aart de Kruijf (SGP), Hans van Daalen (ChristenUnie) en Didi Dorrestijn (CDA). De vierde, de wethouder van Pro'98, is nog niet bekend. Van der Tang: ,,In het eerstvolgende gesprek met de vier partijen moet dat duidelijk worden en kunnen we ook praten over portefeuilleverdeling.''

Mochten de gesprekken met deze vier partijen niet leiden tot een akkoord, dan zouden gesprekken gevolgd moeten worden met het viertal in de huidige coalitie: SGP, ChristenUnie, CDA en VVD, stelt Lambooij. Ook daar kan Van der Tang zich in vinden. ,,Want het zijn deze vier partijen die de afgelopen vier jaar goed hebben samengewerkt.''

Opvallend is dat de partij van Mijntje Pluimers, Lokaal Belang, niet in het rijtje wordt opgenoemd. Dit terwijl het de enige partij is geweest met zetelwinst. Van der Tang: ,,De informateur laat zich leiden door de gesprekken met de partijen, maar heeft natuurlijk ook meegemaakt wat er donderdagavond tijdens de raadsvergadering gebeurde. Met de toespraak van Pluimers over de 'Rosbergen-situatie' is het mij in ieder geval opgevallen dat deze partij duidelijk kiest voor een rol in de oppositie.''

Pluimers hekelde in haar toespraak de wijze waarop volgens haar is omgegaan met Monique Rosbergen. Zij gaf eerder al aan graag wethouder te worden namens Pro´98, maar vertelde onlangs in deze krant dat haar was medegedeeld dat Pro'98 alleen kans zou maken op een plek in de coalitie als zij zich zou terugtrekken als kandidaat. Van der Tang: ,,Wat ik daarover wil zeggen, is dat de SGP eerder gevraagd is wat wij vinden van Rosbergen als wethouder, en daar hebben we antwoord op gegeven. Duidelijk was dat Pro'98 ambities heeft om in de coalitie te zitten. Er is geen startende actie geweest vanuit ons, maar wij hebben als SGP wel onze mening gegeven. Het zal niemand verbazen dat wij als partij moeite hebben met haar, vanwege de wijze waarop zij zich in het verleden sterk heeft afgezet tegen het reformatorische volksdeel.''

Woensdag 25 april vindt de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering plaats. ,,Het zou ambitieus zijn om te stellen dat het nieuwe college dan al is aangetreden. Het zou mooi zijn, maar snelheid moet geen afbreuk doen aan kwaliteit en zorgvuldigheid.''