• Pauw Media

'Met begeleiding wél de havo halen'

BARNEVELD De Barneveldse Emma van Ee (25) is sinds begin oktober locatiedirecteur van HIP Barneveld aan de Churchillstraat 35. Dit is een instituut voor huiswerkbegeleiding waar volgens de orthopedagoog intensieve begeleiding wordt gegeven. ,,Leerlingen komen hier niet zomaar om huiswerk te maken, maar om te leren leren'', vertelt ze enthousiast.

Ellen Lokhorst

Emma heeft na haar master orthopedagogiek een jaar gewerkt als orthopedagoog, docent en huiswerkbegeleider. Leerlingenzorg heeft altijd al haar interesse gehad. Via internet kwam ze terecht bij HIP en nu is ze franchisenemer van de vestiging in Barneveld. De huiswerkbegeleiding is voor leerlingen van de basisschool, middelbare school en voor mbo-, hbo- en wo-studenten, licht ze toe. ,,Voor kinderen van de basisschool bieden we een CITO-toetstraining en bijspijkercursussen spelling, begrijpend lezen en rekenen.'' Terwijl huiswerkbegeleiding in het westen van Nederland al min of meer gemeengoed is, is dat in deze regio nog een betrekkelijk nieuw fenomeen. ,,De begeleiding kan net dat extra steuntje in de rug zijn, zodat de leerling bijvoorbeeld de havo wel kan halen'', benadrukt Emma.

WARMTE VAN THUIS Er kan gekozen worden voor een twee- tot vijfdaags abonnement. ,,De leerlingen zijn na school welkom. In het leerlingvolgsysteem kunnen wij zien wanneer ze uit zijn en wanneer ze komen. Maar ook als ze eerder uit zijn, staat de deur gewoon open.''

De slogan 'Met de kennis van school en de warmte van thuis' staat centraal bij HIP. ,,Om 16.30 uur hebben de kinderen even pauze en is er tijd voor ontspanning.'' ,,De begeleiding is heel intensief'', vervolgt ze. ,,We controleren al het huiswerk en overhoren de leerlingen. Ook geven we voor elke toets op school een oefentoets om te kijken of de leerling de stof goed beheerst.''

Eén begeleider op vier leerlingen is gegarandeerd en er wordt gewerkt met deskundige vakdocenten. Over de voortgang van de leerlingen wordt contact onderhouden met ouders en docenten op school.

FILMPJE Het leren leren staat centraal bij HIP. Zo leren de leerlingen plannen en volgens de directrice is het ook belangrijk om te ontdekken wat de leerstrategie van het kind is. ,,Stel dat een kind heel visueel leert, dan kun je beter een filmpje kijken waarin iets wordt uitgelegd dan dat je een tekst laat lezen. Zo wordt het leren makkelijker en leuker!''

Kijk voor meer informatie op instituuthip.nl/barneveld, mail emma@instituuthip.nl of bel 0342-745202.