Basisscholen herdenken bevrijding Lunteren

LUNTEREN Zeventig jaar geleden, op 16 april 1945, kwam er voor Lunteren een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding werd geestdriftig gevierd. Met die historische datum in het achterhoofd heeft Museum Oud Lunteren, op initiatief van Gerrit van Dijk, een speciaal herdenkingsproject ontworpen: 'Bevrijding Lunteren 16 april'.

Aan dit project doen de groepen 7 van alle basisscholen in Lunteren mee. Aan de hand van in het museum tentoongesteld materiaal volgden de leerlingen in maart de uitleg hoe het dorp tussen Barneveld en Ede de oorlogsjaren is doorgekomen. Dat gebeurde aan de hand van door vele Lunteranen in bruikleen gegeven materiaal, waarvan vrijwilligers van het museum onder de bezielende leiding van Jan Boekenoogen een expositie gemaakt hebben.e educatieve commissie van Museum Oud Lunteren is zeer tevreden over het project tot nu toe. ,,De scholen verlenen op fantastische wijze hun medewerking en zijn allemaal even enthousiast over het project", aldus commissielid Pia Verduijn. ,,Ook de onderwijskrachten vinden het waardevol dat kinderen weten wat er in hun eigen omgeving is gebeurd, al is het nog zo lang geleden. De voorwerpen in de vitrines brengen dat dichter bij hun leefwereld."

Op donderdag 16 april wordt de bevrijding van Lunteren officieel gevierd. Bij de Bevrijdingsbank naast de Grote Kerk komen alle groepen 7 van de basisscholen bij elkaar in het bijzijn van onder anderen burgemeester Cees van der Knaap, genodigden en vrijwilligers. In de avond is er voor ouders en belangstellenden de gelegenheid om in zaal Floor de documentaire te zien. Aanvang 20.00 uur. Tot die tijd is het museum geopend om de exposities over de Tweede Wereldoorlog en de Veteranenkunst te bekijken. Ook de leerlingen zullen er exposeren.