Bibliotheek Lunteren naar Westhoffhuis

Op het kantoor van directeur Gerry Poelert van Cultura is het huurcontract getekend. Namens Cultura ondertekende Poelert de overeenkomst, namens de Stichting Sociaal-Cultureel Vormingswerk Lunteren(SSCVL) zetten penningmeester Hans Veerling, en voorzitter Ed van Noortwijk hun handtekeningen.,,Het is weer een stap op weg naar een bloeiend nieuw Westhoffhuis in Lunteren'', aldus Van Noortwijk. Voor de SSCVL is het een goede zaak dat de huurovereenkomst met de bibliotheek nu rond is. De bibliotheek is nu nog gevestigd op de hoek Postweg-Dorpsstraat.In het Westhoffhuis krijgt de bibliotheek 300 vierkante meter vloeroppervlakte ,,Samen organiseren wij een leestafel met internet. Nu wij de ruimte voor de bibliotheek voor vijf tot tien jaar hebben verhuurd, geeft ons dfat in de exploitatie vastigheid."De bibliotheek lijkt niet de enige gebruiker te worden van het Westhoffhuis. Het bestuur van de SSCVL is ook in gesprek met de gemeente Ede om allerlei gemeentelijke diensten onder te brengen in het nieuwe centrum. Dan moet gedacht worden aan wijkbeheer, het gemeenteloket en het loket voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook wordt met de politie gesproken om hen onderdak te verschaffen.