Alle stemmen gelden

Staat de vlag klaar voor Koningsdag 2019? Dit jaar moet ik gaan kiezen tussen de bekende driekleur met wimpel of de oranje vlag met de grote W die is gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van de Koninklijke Familie in Amersfoort. Of zal ik ze beide gaan uitsteken? Nou ja, ik kan er nog een nachtje over slapen.

Vorige week mocht ik met enkele Barneveldse vertegenwoordigers aanwezig zijn bij het Koningsdagconcert, dat zaterdagavond wordt uitgezonden op tv. Koning Willem Alexander en koningin Máxima bieden jaarlijks de betrokkenen bij de voorbereidingen voor Koningsdag zo'n concert aan.

In De Flint heette het koningspaar ons allen persoonlijk welkom met een stevige handdruk en gulle lach. De koning herkende daarbij ogenblikkelijk het insigne van Dutchbat op het revers van Henk van den Berg uit De Glind. Toch niet te geloven dat de koning met alle drukte ook dat nog opmerkt, prachtig. Henk was er in elk geval van onder de indruk en vertelde het vol trots.

Nu even terug naar dat concert dat als motto meekreeg: 'Alle stemmen gelden'. Een concert waarin het vooral draaide om een muziekinstrument dat vrijwel iedereen 'bespeelt', de menselijke stem. In allerlei tonen en combinaties mochten we genieten van solisten als Paul de Munnik, Nora Fischer en verschillende regionale koren, het Nationaal Kinderkoor, het ZO Gospel Choir en andere veelkleurige stemmen in poëzie, declamatie of rap. Stemmen die zongen over levensgebeurtenissen als geboorte, dood, liefde en verlangen.

ALLE STEMMEN GELDEN Eigenlijk werd met dit motto, 'Alle stemmen gelden', ook wel een statement gemaakt, zo bedacht ik. Want is het eigenlijk niet zo dat we als kind bij de keuze over welk spelletje we buiten zouden gaan spelen vaak al riepen dat 'de meeste stemmen gelden'? En worden de politieke beslissingen over maatschappelijke vraagstukken niet 'bij meerderheid van stemmen' genomen? Als alle stemmen gelden, dan hoort er bij die beslissingen echter niet alléén van de meerderheid te worden uitgegaan, maar moet er ook recht worden gedaan aan de minderheid. Is die voldoende gehoord en leidt het gesprek ook tot wederzijds begrip en bereidheid stappen naar elkaar toe te zetten? Consensusdemocratie, oftewel ons typisch Hollandse poldermodel, gaat ervan uit dat je er bij lastige vraagstukken met elkaar probeert uit te komen. Te geven en te nemen en dat een compromis vaak beter uitwerkt dan machtspolitiek waarbij enkel 'de meeste stemmen gelden'.

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Alle vrouwen en mannen vanaf 25 jaar hadden in 1919 stemrecht. Daarvoor hadden alléén mannen dat kiesrecht en tot 1917 zelfs alléén bemiddelde en goed opgeleide mannen. Die invoering van het algemeen kiesrecht berust op het beginsel van 'one man, one vote'.

DOORKLINKEN Daarmee kunnen dus alle stemmen in de samenleving doorklinken in 's lands vergaderzalen. Wat een groot democratisch goed is dat. Wist u dat er sinds de invoering van dat algemene kiesrecht 325 verschillende partijen landelijk actief zijn geweest die stemmen uit de samenleving wilden laten doorklinken? Wie heeft ze nog op het netvlies? Bijvoorbeeld de Anti Werkloosheid Partij, de Algemene Welvaartspartij, de Boerenpartij, de Communistische Partij Nederland, Partij van de Toekomst of het fascistische Zwart Front.

NIEUWKOMERS Van al die partijen is er maar één die het onder dezelfde naam vanaf 1922 heeft volgehouden in ons parlement: de SGP. En ook altijd zijn er nieuwkomers bij verkiezingen geweest die zich met een 'ander stemgeluid' presenteerden. De Lijst Pim Fortuijn was daarvan electoraal gezien de meest succesvolle door bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 ineens met 26 zetels in het parlement te komen.

'Alle stemmen gelden'. Een bijzonder Koningsdagconcert met de meest persoonlijke klank van en unieke kleur in ieders stem. Geen stem gelijk aan welke andere dan ook. En toch allen in één koor om samen met ons als publiek te zingen. Meerstemmig, in canon en harmonieus. Met zo'n concert wensen we ons koningspaar morgen een fantastische Koningsdag in regio Amersfoort.

En u allemaal gezellige Oranjefeesten in onze kernen toegewenst. Misschien wel tot ziens daar. Laat alle stemmen maar klinken.