Begrijpelijke taal

Het kabinet stelt een brigade van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid begrijpelijker te maken. De taalcoaches trekken het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven van duidelijkere teksten. Nou, dan heb ik nog wel een adresje voor deze taalvirtuozen: Raadhuisplein 1, Barneveld. En dan hoop ik dat de bijdrage van deze brigadiers niet beperkt blijft tot brieven, maar zich ook uitstrekt naar notities en dergelijke. Ik zou vele voorbeelden kunnen geven, maar laat ik volstaan met een klassieker en een verse vondst.

De eerste zin stamt uit een notitie over de mogelijke plaatsing van windmolens in Barneveld (eind 2017). ,,De komende periode zal gebruikt worden om te onderzoeken hoe het onderzoek vorm moet worden gegeven, zodat het daadwerkelijke onderzoek in de loop van 2018 gestart en uitgevoerd kan worden.'' Er komen dus twee onderzoeken. Het eerste moet uitwijzen hoe het daadwerkelijke onderzoek naar de plaatsing van windmolens er uit moet gaan zien. Als dat duidelijk is, kan het echte onderzoek plaatsvinden. In voetbalkringen noemen we dat tijdrekken.

Onderstaand pareltje met soortgelijke strekking komt uit een gemeentelijke notitie over de realisatie van een zogenoemd warmtenet. Ik daag u uit de komende twee zinnen met aandacht te lezen.

,,Er is aandacht voor welke stappen de gemeente Barneveld de komende twee jaar kan zetten om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor een eventueel warmtenet.

Vervolgens zullen wij binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad en zo nodig met aanvullende nog vast te stellen kaders de realisatie van een eventueel warmtenet, de vraagstukken rond financiering e.d. en participatieprocessen verder uitwerken.´´

Hoeveel mitsen en maren kun je verwerken in twee wollige zinnen? De conclusie: het zal nog wel even duren voordat er een warmtenet wordt gerealiseerd. Als er al een warmtenet wordt gerealiseerd.

Dan lijkt de instelling van een algeheel vuurwerkverbod nog eerder van de grond te komen. In Apeldoorn is het volgend jaar al zover. Dan mogen er in de complete stad geen rotjes meer worden afgestoken. Een dappere politieke keuze, die navolging verdient. In Amersfoort, die andere buurgemeente, kiezen ze voor de laffe weg. Daar mogen inwoners samen met hun buurtgenoten een zone aanmelden waar een vrijwillig vuurwerkverbod wordt ingesteld. Nou, ik wens alle mensen sterkte die in hun buurt handtekeningen gaan ophalen om steun te vinden voor dit verbod. Daar komt natuurlijk ruzie van. Er zijn altijd wel een paar gezinnen in jouw straat te vinden die dol zijn op vuurwerk. Ik weet wel waar zij hun vuurpijlen gaan afsteken als jij een verzoek voor een vuurwerkverbod indient. In jouw tuin.

Het gemeentebestuur moet hierin een leidende rol nemen. En de norm mag wat mij betreft worden omgedraaid: we wijzen geen vuurwerkvrije zones meer aan, maar een paar gebieden per gemeente waar nog wel vuurwerk mag worden afgestoken. Ik mag hopen dat Barneveld hier pijlsnel mee aan de slag gaat. In begrijpelijke taal: rot op met dat vuurwerk!

Erik Roest