• Gemeente Barneveld

Gelukkig nieuwjaar

´Gelukkig nieuwjaar´. Wat klonk dat de afgelopen week vele malen in huiskamers, op straat, op het werk, in de kerk, bij de sportclub of tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten in ons gemeentehuis of de dorpshuizen in onze kernen. De handdruk, de ogen die elkaar aankijken en de woorden die klinken. Een nieuw jaar laat je niet zonder een hartelijke wens beginnen, toch?

Dinsdagavond kwamen veel mensen naar ons gemeentehuis voor de traditionele nieuwjaarsontmoeting. Ik vind dat altijd weer hartverwarmend. Nieuwe inwoners die vertellen hoe blij ze zijn met hun nieuwe huis in onze gemeente. Ja, er werden het afgelopen jaar ruim vijfhonderd nieuwe woningen gebouwd! Zo sprak ik met bijvoorbeeld een groep Syrische vrouwen, gevlucht voor oorlog, geweld en terreur in hun land. Wat spreken zij de Nederlandse taal al goed en wat zijn ze gemotiveerd om hier via werk of school verder te komen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit jaar vonden zo'n honderd gevluchte mensen onderdak in onze gemeente. Wat fijn om ook de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en het DUO-project die hen begeleiden, te ontmoeten. Geweldig hoe jullie je inzetten voor een goede inburgering van deze gevluchte medemensen.

STARTENDE ONDERNEMERS Nieuwe, startende ondernemers die gekomen waren. Zoals de jonge ondernemer uit Kootwijkerbroek die een zorgonderneming was gestart, om thuiszorg te gaan leveren. Met een prachtige ambitie om oudere mensen de nodige thuiszorg te gaan geven, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wist u dat er het afgelopen jaar 408 startende bedrijven bijkwamen in onze gemeente? Ik wens al die starters een goede toekomst en een prachtig ondernemerschap toe.

Natuurlijk kwamen ook de vertegenwoordigers van bestaande bedrijven. Ze vertelden dat het goed gaat en dat de economische vooruitzichten hen positief stemmen. Dat mag ook wel, want de planbureaus berekenen een economische groei van zo'n 3 procent voor 2018. Voor onze regio De Vallei werden in het afgelopen jaar bouwvergunningen afgegeven voor circa 550 miljoen euro. Ter vergelijking: op het dieptepunt van de crisis in 2014 was dat 240 miljoen. Een economische opsteker van jewelste, want al die vergunde bouwaanvragen zijn een enorme investering in onze regio. Hoe mooi om dat ook terug te zien in de daling van het aantal mensen met een uitkering van zo'n 20 procent. Dat als gevolg van de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente met 4 procent naar boven de 32.000. Zo mooi dat de mensen die hiervan mogen profiteren weer aan de slag kunnen, mee mogen doen en zelf weer werk en inkomen verwerven.

SAAMHORIGHEID Vanzelfsprekend ook veel vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties tijdens zo'n nieuwjaarsontmoeting. Kerken, Welzijn Barneveld, thuiszorginstellingen, onderwijs, sportclubs, muziekverenigingen, Woningstichting Barneveld, Plaatselijke Belangen, wijkplatforms, jongerenraad en zo kan ik nog even doorgaan. Wat dragen al die mensen bij aan de maatschappelijke cohesie, de zorg voor elkaar, de zo kenmerkende saamhorigheid, het onderlinge hulpbetoon. Van mantelzorg tot verpleeghuis. Van kerk tot theater. Van zieke tot gehandicapte. Overal zijn ze actief. Jong en oud, man of vrouw, werkend of niet-werkend, hoog of laag opgeleid. Wat wordt het leven mooier door al die inzet. Om die inzet te waarderen, reiken we al enkele jaren een prijs uit voor de Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar waren drie mensen door de jury genomineerd: de heren Van Hof en Van Voskuilen en mevrouw Pol. Op alle drie zijn we supertrots. Van harte gefeliciteerd met deze nominatie.

De jury verkoos mevrouw Hilly Pol tot de Vrijwilligster van het Jaar 2018. Zij is actief voor de Toneelgroep WIK en bij Terres des Hommes, richtte het Parkinson Café op en deed vrijwilligerswerk binnen basisschool De Lange Voren. Proficiat mevrouw Pol! Zij ontving de erepenning van de gemeente Barneveld en een prachtig bronzen beeld van de Voorthuizense kunstenares Dorine van Ravensberg: een kunstzinnig gestileerd paard. Want laten we eerlijk zijn: je hebt werkpaarden en showpaarden. Wat dit artistieke paard uitdrukt, laten we dit keer aan uw verbeeldingskracht over.

Voor nu, aan u allen nogmaals een heel gelukkig 2018 toegewenst.

Asje van Dijk