Pleegzorg kan de wereld van een kind veranderen

Kinderen groeien thuis op. Toch? Kinderen wonen bij hun ouders, ze gaan naar school en ze spelen in de buurt met hun vriendjes en vriendinnetjes. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wist u dat in Nederland 19.000 kinderen door pleegouders worden opgevangen? Het is tot en met woensdag 6 november 2019 de Week van de Pleegzorg. "Pleegzorg is geen werk hoor", zo hoorde ik onlangs van een pleegmoeder. "Je begint eraan uit liefde. Omdat je ziet dat kinderen een thuis nodig hebben. Waar natuurlijk ook regels gelden, maar waar het 'gewone leven van alledag wordt geleefd'. Daarna worden het eigenlijk je eigen kinderen. En dat kun je toch geen werk noemen?"

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of een vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Wij zijn daar als gemeente – samen met verschillende organisaties – bij betrokken. Werkt dat niet voldoende of is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan worden besloten dat het kind - tijdelijk – ergens anders gaat wonen. Vaak in een 'gewoon' gezin, maar niet altijd. Soms bij een tante of een oom, opa of oma. Maar áltijd bij mensen die huis en hart openen. Vrijwillig. Uit liefde voor de jonge naaste.

JEUGDDORP We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk op een natuurlijke gezinssituatie lijkt. Dat staat in de Jeugdwet, maar voor 'ons in Barneveld' is dat helemaal geen nieuws. In ons Jeugddorp De Glind worden al meer dan 100 jaar kinderen in een gezinssituatie opgevangen. U weet het wel: ds. Rudolph vond het aan het begin van de vorige eeuw belangrijk om kinderen en jongeren – die tijdelijk niet thuis konden wonen – niet naar internaten te sturen, maar juist op te vangen in gezinnen. Daarvoor werd een dorp in de Gelderse Vallei gebouwd, Jeugddorp De Glind – waar nu, op dit moment zo'n 160 jongeren worden opgevangen. Er wordt omgezien naar elkaar. Al meer dan 100 jaar.

Er is wel een verschil tussen wat – meer dan een eeuw – in De Glind gebeurt en op verschillende locaties in de gemeente Barneveld. In De Glind zijn het vooral de gezinshuizen met meerdere pleegkinderen. De gezinnen worden daarbij professioneel ondersteund door zorgorganisaties omdat de aard en problematiek van de jongeren daarom vraagt. Voor pleegouders gaat het vooral om het vrijwillige en kleinschalige karakter. Voor wie de pleegouders het doen? Ik las ergens het verhaal van Mike. "We hebben in het pleeggezin geleerd om op eigen benen te staan. Soms botste het, vooral in de puberteit. Maar ik heb zoveel aan de opvang in mijn pleeggezin gehad. Ik heb, ook nu ik op mijzelf woon, nog steeds contact met mijn pleegouders. Ik ben hen zó dankbaar voor het openstellen van hun huis en de begeleiding die ik van hen heb gekregen! Het heeft mij écht gevormd en ik denk dat ik, zonder hun sturing, niet was geworden wie ik nu ben."

OPEN WERELD De titel van de Week van de Pleegzorg is 'Open je wereld'. Een mooi gekozen motto. Een open wereld verruimt je blik. Als pleegouder, maar ook als pleegkind. En om bij die laatste te beginnen: wat moet het een dankbaar gevoel geven om te merken dat er ergens een deur wordt geopend en achter zo'n deur een 'gewone' wereld schuilgaat. Waar je onderdeel van mag zijn. Waar je je plek mag hebben en waar je wordt gewaardeerd om wie je bent.

Maar dat geldt ook voor pleegouders, die hun liefde kunnen delen met méér kinderen dan hun eigen biologische kind(eren). En wat kan het voor medegezinsleden verrijkend zijn. Zo heb ik dat in mijn jeugd ook ervaren toen er enige tijd in ons gezin "een meisje uit de stad" logeerde die mij als kleine jongen zo prachtig voorlas uit spannende kinderboeken.

Open je wereld. Ik zie het vooral óók als een oproep aan mensen die dit overwegen om te gaan doen. Open je wereld. Open je hart. Open je huis. We kunnen de wereld niet veranderen maar misschien wel de wereld van een kind.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op de site www.weekvandepleegzorg.nl of neem contact op met de gemeente (14 0342) of het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld (0342-414816).