Watersnood

Alle hens aan dek deze week op de Barneveldse basisschool De Fontein, waar een mysterieuze lekkage de gemoederen bezig hield. De directie stuurde zelfs een brandbrief naar alle ouders, waarin de problemen op niet mis te verstane wijze uit de doeken werden gedaan. ,,Op alle locaties zijn zowel in de gangen als in de klassen plassen water gevonden. Afgelopen dinsdag is er een loodgieter langs geweest, maar deze kon helaas de oorzaak niet vinden (...) Daarom wil ik u vragen uw kind morgen een emmer mee te geven naar school.´´

Wij moesten er op de redactie in eerste instantie een beetje om lachen. Als je je school De Fontein noemt, dan vraag je ook wel een beetje om wateroverlast, was hier de algemene tendens. Laten ze het op De Branding en De Spreng maar niet horen...

Hoe dan ook, wij zagen al vrolijke taferelen voor ons van in het water springende kleuters, die al huppelend ´Twee emmertjes water halen´ en ´Het regent, het regent, de pannen worden nat´ aan het zingen waren. We zagen ook al een leuke foto voor ons in de krant, dus stuurden wij één van onze topverslaggevers op de watersnoodramp af. Bij aankomst trof hij wel heel veel emmers aan, maar geen lekkage. Wat bleek? De hele operatie maakte deel uit van een langlopend Sinterklaasverhaal, waarbij de ouders en de kinderen -als was het 1 april- op het verkeerde been werden gezet. Mooie boel. Mijn teerbeminde kon er wel om lachen. Maar ja, zij zit zelf in de Sinterklaascommissie van haar eigen basisschool. ,,Nou, als jullie tijd hebben voor dit soort geintjes, dan hoef ik die klachten over de werkdruk in het basisonderwijs ook niet meer serieus te nemen'', snauwde ik haar toe. De rest van het gesprek zal ik u omwille van de gebezigde scheldwoorden maar onthouden.

Ondertussen staat er in Voorthuizen een omvangrijke verhuizingsoperatie op stapel. Zo wordt het Knollenveld omgebouwd tot korfbalterrein. Goede zaak, ook al omdat het terrein de laatste tijd alleen nog maar werd gebruikt als hondenuitlaatplek. In de volksmond heet het terrein daarom ook wel het Drollenveld.

Erik Roest