ALV plaatselijk belang Terbroek

05-03-2018, 22:06 | Lezersnieuws | Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur

Datum:

donderdag 15 maart 2018, 20:00

Locatie:

Eendrachtstraat 97
De Belleman
Zwartebroek

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Zwartebroek - Terschuur

Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur houdt op donderdag 15 maart 2018 haar ledenvergadering in het dorpshuis ?De Belleman? in Zwartebroek. De vergadering begint om 20.00 uur. Naast enkele verslagen vindt voor de pauze ook een bestuursverkiezing plaats. Aftredend zijn: de heer G.J. Berkhof en mevrouw C. Mulder.