• hand ouder en jongere

    KatarzynaBialasiewicz

NPV thema-avond Parkinson en CVA

08-11-2018, 20:33 | Lezersnieuws | HL van Welie

Datum:

donderdag 15 november 2018, 19:30

Locatie:

Vellerselaan 1
De Hoeksteen
Barneveld

Op 15 november hoopt de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Barneveld haar jaarlijkse thema-avond te houden. Tijdens deze avond zal het gaan over de lichamelijke en geestelijke beperkingen bij CVA of Parkinson en hoe hier praktisch mee om te gaan. De workshops zullen geleid worden door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en CVA verpleegkundige uit de regio. Tijdens deze workshops wordt er ingaan op praktische onderwerpen als de onzichtbare gevolgen na een CVA. Er wordt verteld welke gevolgen dat zijn en hoe deze gescreend kunnen worden. Maar wat vooral ook heel belangrijk is: hoe ga je ermee om en waar kun je hulp vinden? Verder komt er aan bod wat de mogelijkheden zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Welke aanpassingen kun je in en om huis doen, welke hulpmiddelen zijn er en wat is de invloed van mantelzorgers en hoe kun je als mantelzorger positief bijdragen aan het langer thuis blijven wonen, zonder zelf overbelast te raken. Hoe kan de persoon zelf handelingen anders uitvoeren of aanleren, waardoor deze activiteiten langer (deels) zelfstandig kan blijven uitvoeren. Met welke wet en regelgeving hebben we hierbij te maken en wat is het specifiek op Parkinson gerichte dagbehandelingsprogramma ‘Parkinson Totaal’. Ook zijn er in Nederland diverse activiteiten ontwikkeld op gebied van bewegen bij Parkinson. Bijvoorbeeld boksen en dansen, maar ook methodes uit Amerika worden steeds vaker gebruikt. Door middel van beeldmateriaal worden er verschillende mogelijkheden gepresenteerd, maar zult er ook actief aan de slag gaan om dit zelf te ervaren. De avond wordt gehouden in het kerkgebouw de Hoeksteen aan de Vellerselaan 1 in Barneveld. Iedereen is van harte welkom, de koffie staat vanaf 19.00 klaar. De avond zal om 19.30 beginnen. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Wel zal er een collecte gehouden worden voor de onkostenbestrijding van deze avond.