• Leden van de Plantenwerkgroep van het IVN Barneveld brengen in kaart wat er groeit in het veld.

    IVN Barneveld

Zaterdag 16 juni: op jacht naar planten

13-06-2018, 07:18 | Lezersnieuws | jolanda denekamp

Datum:

zaterdag 16 juni 2018, 09:30 tot 11:30

Locatie:

Kallenbroekerweg
parkeerplaats Klein Bylaer
Barneveld

FLORON bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseert de stichting, die het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland co?rdineert, Midzomerplantenjachten verspreid over het hele land. Ook IVN Barneveld doet mee op zaterdag 16 juni en nodigt plantenliefhebbers uit voor deze excursie in Klein Bylaer, ongeacht zijn of haar kennisniveau op plantengebied. ,,Met inventarisatieprojecten probeert Floron antwoord te krijgen op vragen als: waar komen de planten voor? Hoeveel zijn het er? Gaan ze voor- of achteruit? Veel van de door Floron georganiseerde activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, zoals de Plantenwerkgroep van het IVN in Barneveld?, vertelt Marja Barreveld co?rdinator van deze IVN-werkgroep. Het doel van het inventariseren is voorlichting en advies te geven en ecologisch onderzoek te doen ten behoeve van wetenschap, beheer, beleid en bescherming van plantensoorten. ,,Wij inventariseren op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en kastelen en andere interessante gebieden.?

KLEINE ZONNEDAUW De inventarisatie van de Barneveldse Plantenwerkgroep zaterdagochtend in Klein Bylaer, een gebied van Geldersch Landschap en Kastelen, is bedoeld voor ge?nteresseerde leken en deskundigen. ,,Klein Bylaer is een mooi en interessant natuurgebied, bestaande uit meerdere biotopen - waar dus verschillende planten kunnen voorkomen- zoals droge heide, natte heide, kwelgebieden en bos. We verwachten verschillende bijzondere soorten te zien, zoals koningsvaren, veenpluis, kleine zonnedauw, bruine snavelbies, echte guldenroede en hopelijk nog veel meer?, vertelt Marja enthousiast. ,,We zijn twee uur in het vel." De aanwezigen - en dat hoeven zeker geen deskundigen te zijn- kunnen zien hoe wilde planten gedetermineerd worden, hoe het resultaat vastgelegd wordt en hoe de communicatie met Floron verloopt. We leggen ook uit hoe een aantal van onze groep de Nova-app gebruikt om gegevens in te voeren.? Die gegevens over wilde planten worden weer gebruikt door Floron. Vragen stellen kan uiteraard. Belangsellenden zijn om 9.30 uur welkom op het parkeerterrein aan de Kallenbroekerweg in Barneveld. Gezamenlijk trekt de groep het gebied in.