• Onze voorzitter bij haar afscheid in de bloemen

    Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe
  • dames die 12.5 jaar lid zijn

    Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe

12.5 jaar lid Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe en afscheid voorzitter.

16-06-2017, 18:30 | Lezersnieuws | Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe

Op 15 maart 2017 hadden wij als Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe onze jaarlijkse ledenvergadering.

Dit jaar was heel bijzonder vanwege dat onze Voorzitter mevr. Ees van Geresteijn na 15 jaar de voorzittershamer heeft neergelegd.

Ees heeft ons koor 15 jaar met heel veel plezier voorgezeten. Nu vond Ees het tijd om het stokje over te dragen aan een ander.

Verder werden deze avond weer een aantal dames in het zonnetje gezet vanwege dat ze 12.5 jaar lid zijn van ons koor..

Op de foto staan : Geertje van Beek, Greet Veldhuizen, Jannie Brouwer

Masja Cornelissen, Wil Nab, Hennie van Damme, Aty van der Linden,

Deze dames komen iedere week trouw vanuit Barneveld naar Voorthuizen.

Dit jaar hadden wij alleen Janny Coenen die in Voorthuizen woont.

Wij zingen iedere week op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur

en zijn nu druk bezig met ons kerstconcert welke wij geven op zaterdag 9 december 2017 in de Dorpskerk te Voorthuizen.Voor dit concert hebben wij het Urker Mannen kwartet uitgenodigd dit onder leiding van Gerwin van der Plaats.

Wij zingen op 13 December 2017 in het Dolfinarium in Harderwijk.

Hiervoor kunt u t.z.t .kaarten bestellen bij de leden van het koor.

Eerst gaan wij op vakantie en de eerste repetitie avond is weer op 23 Augustus, uiteraard bent u van harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen in ons koor. U ziet wij hebben mooie uitvoeringen.