• David Jan van Harten

    Daniëlle Blokland

Barnevelder David Jan van Harten gaat voor een tweede termijn in bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

28-02-2019, 20:09 | Lezersnieuws | David Jan

Op 20 maart 2019 zijn er maar liefst twee verkiezingen. Inwoners mogen zowel stemmen voor de Provinciale Staten als voor het algemeen bestuur van het waterschap. In deze regio is dat Waterschap Vallei & Veluwe. David Jan van Harten uit Barneveld is kandidaat namens de ChristenUnie. Hij staat op plaats 5 van lijst 3.

 

Wat doet het waterschap precies?

Het waterschap zorgt vooral voor de waterveiligheid en de kwaliteit en hoeveelheid water.  Waterveiligheid gaat bijvoorbeeld over bescherming tegen overstromingen door het beheer van de dijken langs het Veluwemeer, de Nederrijn en de IJssel. Met de enorme droogte van vorig jaar zomer was de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende water is voor landbouw en natuur? Dat is de taak van het waterschap.

 

Waarom zijn er verkiezingen voor het waterschap?

Waterveiligheid en kwaliteit is van levensbelang. Daarom regelt de overheid dit. En alle overheden worden via verkiezingen gekozen. Alle partijen vinden veiligheid en voldoende drinkwater van belang. De drie belangrijkste verschillen zitten hem in hoe veel partijen willen uitgeven aan natuur en recreatie, in welke mate men de landbouw wil ondersteunen en hoeveel geld men over heeft voor de opwekking van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen in afvalwater.

Waarom ben jij kandidaat en wat wil je bereiken?

Ik zit sinds vorig jaar in het bestuur van het waterschap. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik heb daarbij mee mogen denken bij het opstellen van de blauwe omgevingsvisie. Hierin bepalen we als waterschap onze koers naar een duurzame samenleving. Water is hierbij zeer belangrijk. Vanuit deze visie gaan we als waterschap in gesprek met provincies, gemeenten en natuur- en landbouworganisaties. Ik wil me daar graag ook de komende periode voor inzetten.

Weet je nog niet op wie je gaat stemmen?

Op de website https://vallei-veluwe.mijnstem.nl/ kun je aan de hand van ongeveer 20 stellingen bepalen met welke partij je het meeste eens bent.