• Certificering bibliotheek Barneveld

    Mandy Boerboom

Bibliotheek Barneveld gecertificeerd

29-08-2017, 17:00 | Lezersnieuws | Sandra Mouw

Bibliotheek Barneveld mag zich de komende vier jaar weer gecertificeerd noemen. Zij voldoet daarmee aan de eisen die de landelijke Vereniging voor Openbare Bibliotheken (VOB) stelt aan openbare bibliotheken.

De bibliotheek is getoetst op een aantal eisen op basis waarvan vastgesteld kan worden of de organisatie volwaardig functioneert. Aan de hand van aangeleverde (beleids-)documenten en gesprekken met medewerkers en stakeholders is er onder meer gekeken naar de volgende punten: strategie, processen, middelen, dienstverlening en collectie.

Bevindingen die in het rapport zijn terug te vinden: 'De Bibliotheek Barneveld heeft een duidelijke en eigentijdse visie op hoe het zich de komende jaren wil ontwikkelen. De transitie van een traditionele uitleenbibliotheek naar een brede maatschappelijke bibliotheek is een uitdaging die de bibliotheek graag aangaat. De Bibliotheek Barneveld steekt in op Jeugd en Onderwijs (samenwerkingen met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse instellingen), op Participatie en Zelfredzaamheid (programma's voor volwassenen voor het bevorderen van geletterdheid, digivaardigheid en mediawijsheid) en een leven lang leren.' Met de voorgenomen herinrichting van de bibliotheek belooft het een uitnodigende plek te worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, er gebruik gemaakt kan worden van werk- en studieplekken én uiteenlopende activiteiten, bijeenkomsten en cursussen bijgewoond kunnen worden. Een plek bovendien waarbinnen de collectie op aantrekkelijke wijze gepresenteerd wordt en waar het goed vertoeven is. Kortom: laagdrempelig en voor iedereen.'

Waarnemend directeur/bestuurder Miranda van Ooijen is trots op het behalen van de certificering die voor de komende vier jaar van kracht is. "We zijn erg blij met het behalen van dit certificaat. Dankzij de inzet van het personeel en onze vrijwilligers en het vertrouwen dat samenwerkingspartners en de gemeente Barneveld ons geeft, hebben we dit voor elkaar gekregen. Voor ons is het een bevestiging dat directeur/bestuurder Erik Worm een goede basis heeft gelegd voor de verdere doorontwikkeling naar een brede maatschappelijke bibliotheek die meerwaarde biedt aan de inwoners van de gemeente Barneveld."