• Ingezamelde producten voor de Voedselbank.

    Hervormde Diaconie Barneveld

Dankdag: Hervormde scholen Barneveld zamelen producten in voor Voedselbank

14-11-2018, 22:16 | Lezersnieuws | Rudy

Door de leerlingen van de Hervormde Scholen De Drieslag is op Dankdag (7 november jl.) op een heel bijzondere manier gecollecteerd. Namelijk door op school, per klas, levensmiddelen in te zamelen voor de Stichting Hulp aan Elkaar in Barneveld, beter bekend als de Voedselbank.

Alle kinderen werd gevraagd om voorafgaand aan Dankdag iets mee te nemen voor de Voedselbank. Per klas was afgesproken welke levensmiddelen en artikelen ze zouden gaan inzamelen. Zo brachten de kinderen uit groep 1 allerlei soorten broodbeleg mee, de kinderen uit groep 2 blikgroenten, groep 3 pasta en sauzen, etc.

Voorafgaand aan Dankdag is er in de klas gesproken over de Voedselbank en wat het betekent als je daarvan noodgedwongen gebruik moet maken.

Tijdens de kerkdienst op Dankdag werd per school symbolisch een pakket met levensmiddelen overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Voedselbank. De ingezamelde levensmiddelen zijn later door vrijwilligers van de Voedselbank opgehaald bij de scholen.

Op bijgaande foto is de totaalopbrengst van deze 'collecte' te zien.